news

Znaczenie automatyzacji w łańcuchu dostaw przemysłu farmaceutycznego

Wydajność systemu produkcyjnego w firmach farmaceutycznych jest podstawowym aspektem gwarantującym szybką i terminową dystrybucję wyrobów. Leki muszą być wytwarzane bezpiecznie, a przede wszystkim być identyfikowalne, aby zapewnić zgodność z normami i szybki czas reakcji na złożone zamówienia i zlecenia.

Automatyczne magazyny opracowane przez Cassioli mają strategiczne znaczenie dla zapewnienia firmom farmaceutycznym nie tylko wysokiej wydajności dzięki prawidłowemu przechowywaniu surowców, lecz także pełnej identyfikowalności zarówno surowców, jak i leków.

Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów do obsługi i przechowywania delikatnych towarów, takich jak produkty farmaceutyczne, niewątpliwie wymaga systemów o wysokim poziomie wydajności i dużej uwagi poświęconej zachowaniu standardów jakości i bezpieczeństwa.

Sektor farmaceutyczny wymaga również ścisłej kontroli nad materiałami dostarczanymi i wyjściowymi, które czasami wymagają specjalnych warunków, takich jak niskie temperatury. Automatyczny magazyn dla sektora farmaceutycznego może na przykład wymagać specjalnych urządzeń do kontroli temperatury, ponieważ produkty muszą być utrzymywane w ściśle określonych zakresach, aby bezwzględnie zachować ich jakość i skuteczność.

Oprócz zautomatyzowanych magazynów w przemyśle farmaceutycznym istotne jest zastosowanie cobotów, tj. wielofunkcyjnych robotów współpracujących, które pozwalają na znaczne przyspieszenie procesów produkcyjnych. W rzeczywistości roboty i coboty mogą być wykorzystywane nie tylko na linii produkcyjnej, lecz także do pakowania towarów, przygotowywania zamówień i wysyłek do klientów końcowych.

Robot współpracujący wykonuje powtarzalne zadania o niewielkiej wartości dodanej: delikatny w ruchach, operuje opakowaniami z lekami, przygotowując zamówienia przesyłane przez apteki; ponadto nie wymaga wiele miejsca do manewrowania i może bezpiecznie działać na ograniczonych przestrzeniach. Robot gwarantuje zatem obniżenie kosztów produktów i standaryzację jakości pracy, a także niezwykłą łatwość instalacji.

Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 i zaostrzeniem się sytuacji kryzysowej w służbie zdrowia, firmy farmaceutyczne coraz bardziej odczuwały konieczność szybkiego reagowania na zapotrzebowanie szpitali i aptek: dzięki automatyzacji możliwe było utrzymanie wysokiej wydajności nawet w otoczeniu, w którym wymagane było zredukowanie liczby pracowników. Dzięki automatyce przemysłowej zakłady były w stanie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w sposób autonomiczny i bez żadnej przerwy.

Również w dziedzinie automatyki przemysłowej systemy kompletacji umożliwiły lepszą realizację zamówień w sytuacji rosnącego popytu, w której pracy było niekiedy dwukrotnie więcej niż w okresie przed pandemią.

Firmy farmaceutyczne mogły tym samym zapewnić ciągłość dostaw środków ochrony osobistej i leków pierwszej potrzeby, nie tracąc z oczu celów związanych z wydajnością i ochroną zdrowia operatorów.

Cassioli, wiodąca firma w sektorze automatyki, od wielu lat jest oficjalnym dostawcą najważniejszych włoskich i międzynarodowych firm farmaceutycznych: przykładem tego jest współpraca z tak znanymi firmami jak IBSA, Estar i Novartis.

Cassioli oferuje swoim klientom systemy automatyczne dostosowane do każdego rodzaju wymagań, od przechowywania surowców i leków – zarówno w temperaturze otoczenia, jak i poniżej zera – systemów automatycznych do przenoszenia i obsługi linii produkcyjnych, aż po pakowanie i przygotowywanie zamówień, dostarczając najnowocześniejsze urządzenia zdolne zagwarantować szybkość, precyzję i bezpieczeństwo na każdym etapie procesu produkcyjnego.

AENA, organ odpowiedzialny za hiszpańskie lotniska i nawigację lotniczą, po lotniskach w Madrycie, Santiago i Sewilli, ponownie wybiera Cassioli jako partnera do operacji kontroli bagażu podręcznego za pośrednictwem innowacyjnego Fast2Check Cassioli, który oprócz zagwarantowania wysokich standardów bezpieczeństwa, będzie w stanie zoptymalizować przestrzeń i przyspieszyć przepływ pasażerów, znacznie poprawiając zarówno wrażenia z podróży, jak i użyteczność i ergonomię inspektorów.

Systemy Cassioli do automatycznego zarządzania tacami przy bramkach bezpieczeństwa i ich zwrotem (ATRS) będą zatem częścią planu odnowienia Terminalu 2 lotniska w Barcelonie i zostaną zainstalowane w nowym obszarze przeznaczonym dla odlotów. Łącznie zostanie zainstalowanych 25 nowych linii Fast2Check o długości do 24 metrów. Łącznie 25 linii zostanie podzielonych na 18 Fast2Check Advanced i 7 Fast2Check Easy i wszystkie będą już przygotowane do instalacji nowej generacji tomograficznych aparatów rentgenowskich kategorii C3.

Instalacja nowych Fast2Checks zapewni istotne korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa dzięki innowacyjnej linii sortowania podejrzanego bagażu, która pozwoli na selekcję odrzuconego bagażu niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa w sposób szybki i całkowicie automatyczny, oraz automatyczny transport tego samego na odcinku linii przeznaczonym do bardziej szczegółowych kontroli lub uzgodnienia z pasażerem.

Innowacyjna konstrukcja linii wykorzystuje wysoko technologiczne materiały, które dzięki zdolności fotokatalizy nadają jej właściwości antybakteryjne, a nawet antywirusowe, pozwalając uzyskać certyfikaty higieniczne (Przeprowadzone testy potwierdziły również możliwość eliminacji koronawirusów, takich jak Covid 19).

Ajinomoto to japońska międzynarodowa firma założona w 1909 r. w Tokio, która produkuje przyprawy, oleje i artykuły spożywcze oraz farmaceutyki.

W celu optymalizacji produkcji przypraw SAZÓN®, czołowej marki zajmującej się sprzedażą tej kategorii wyrobów, Ajinomoto zwróciło się do Cassioli o stworzenie dedykowanego automatycznego systemu do paletyzacji kartonów z produktami pochodzącymi z 9 różnych linii produkcyjnych, bez konieczności paletyzowania każdej z nich z osobna, w odpowiednich paletach.
Zakład, w którym pracowano nad nowym zautomatyzowanym systemem, znajdował się w mieście Limeira, jednym z czterech zakładów przemy słowych firmy, położonym w stanie São Paulo w Brazylii.

Ograniczona przestrzeń i potrzeba rozwiązania, które mogłoby współdziałać z operatorami, sprawiły, że firma Cassioli opracowała system oparty na robotach współpracujących, zdolnych do zautomatyzowania i przyspieszenia najbardziej powtarzalnych procesów.

Através desta modalidade foi possível aumentar a área de trabalho do robô mantendo os requisitos de segurança necessários para a coexistência homem-máquina.

W ten sposób możliwe było zwiększenie obszaru roboczego robota przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa niezbędnych do współpracy człowieka z maszyną.
System został szczegółowo przeanalizowany pod względem mechanicznym, a w szczególności pod kątem oprogramowania, z uwzględnieniem koncepcji Przemysłu 4.0 oraz interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną (Human – Machine Interaction, HMI).

Dzięki interwencji Cassioli Ajinomoto osiągnął wzrost wydajności o 70% i znaczący spadek ryzyka wypadków.

 

 

W czasie, w którym e-commerce przejmuje bezpośrednią sprzedaż detaliczną i w którym popyt jest coraz bardziej „just in time”, zarządzanie zapasami i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów stają się strategicznymi wyznacznikami sukcesu lub porażki firmy.

Właśnie w tej sytuacji, posiadanie magazynu o wysokiej sprawności technologicznej, oferującego efektywniejsze zarządzania nie tylko przychodzącymi i wychodzącymi towarami, ale przede wszystkim zapasami, staje się niezbędne, aby stać się konkurencyjnym na obecnym rynku.

Automatyczne magazyny, oddane do dyspozycji klientów przez firmę Cassioli umożliwiają pogodzenie w jednym systemie dokładności i szybkości operacji: dzięki skutecznemu zintegrowaniu układarek, pionowo ustawiane magazyny, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybki i precyzyjny przeładunek; ponadto można nie tylko ograniczyć błędy i ryzyko fizycznego uszkodzenia towaru, ale także znacznie skrócić czas potrzebny do zmagazynowania i przygotowania zamówień.

Firma Cassioli oferuje klientom różnego rodzaju magazyny dwu i wielogłębokościowe, magazyny pojemnikowe miniload na niewielkie towary, magazyny z układnicą palet i europalet, magazyny opon i opon zielonych oraz specjalne magazyny przeznaczone na duże ładunki, takie jak drewniane panele dla sektora meblarskiego.

W porównaniu z klasycznymi magazynami, w których zarówno interwencje człowieka jak i ręczne zarządzanie są fundamentalne, magazyny automatyczne oferują wyższy poziom niezawodności dzięki pełnej identyfikacji produktów i całkowitej kontroli etapu fizycznego i komputerowego przepływu, charakteryzującego logistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Należy podkreślić, że oprogramowania dostarczane przez Cassioli uzupełniają system i pozwalają na zaawansowane zarządzanie magazynem: magazyn automatyczny jest bowiem zintegrowany z pozostałymi funkcjami zakładowymi, takimi jak systemy automatycznej kompletacji, przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i ciągła kontrola zapasów.

Ponadto, jak już wspomniano, magazyny dwu i wielogłębokościowe, dzięki pracy wykonanej przez systemy satelitarne i układnicę, pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i objętości, umożliwiając składowanie dużych ilości towarów nawet w pomieszczeniach o stosunkowo ograniczonych wymiarach.

Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, są niewątpliwie oszczędności w zakresie zasobów, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zasobów ludzkich. Mówiąc o magazynach automatycznych, mamy tak naprawdę na myśli również te wszystkie środowiska pracy, które dzięki maszynom pracującym w trybie automatycznym i często zdalnie nie potrzebują ani oświetlenia, ani ogrzewania w budynkach magazynowych. Ma to miejsce w określonych środowiskach, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym, gdzie korzysta się z magazynów chłodniczych, w których utrzymywana jest stała i niezmienna temperatura. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa produktów, automatyzacja przyjmowania i wydawania towarów oznacza większe bezpieczeństwo dla samych pracowników, pracujących w warunkach ekstremalnych i potencjalnie zagrażających ich zdrowiu.

Co więcej, wyraźnie wzrasta wydajność i precyzja wewnętrznych operacji magazynowych, ponieważ maszyny mogą pracować na długich zmianach, nawet w święta i bez przerw nocnych: w ten sposób eliminowane są tak zwane „martwe czasy”, a operacje magazynowania, przeładunku i przygotowania zamówień są znacznie krótsze.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zainwestowanie w magazyn automatyczny wiąże się w wieloma korzyściami, między innymi:

  • Maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni
  • Lepszą organizacją i wydajnością produkcyjną
  • Znacznym zredukowaniem firmowych kosztów operacyjnych
  • Zmniejszeniem personelu i zatrudnieniem go do bardziej wykwalifikowanych czynności
  • Lepszą kontrolą przepływu towarów i efektywniejszym monitorowaniem zapasów
  • Zmniejszeniem błędów
  • Większą elastycznością
  • Inwentaryzacją w czasie rzeczywistym
  • Pracą ciągłą 24/7, nawet w trudnych warunkach (np. chłodnie)

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529