Firma Cassioli zainstalowała nowy zautomatyzowany system do składowania wyrobów gotowych umieszczonych na paletach

Firma Cassioli stworzyła nowy zautomatyzowany magazyn dla SACI, jednego z głównych graczy w sektorze detergentów do użytku domowego i profesjonalnego, prowadzącego działalność na szczeblu międzynarodowym. Od 1925 r. to umbryjskie przedsiębiorstwo dysponuje zintegrowanym systemem produkcyjnym, który obejmuje zbiór i rafinację tłuszczów, procesy zmydlania chemicznego oraz sprzedaż. Firma jest dziś dostawcą dla wielu wiodących graczy w branży dystrybucji zorganizowanej i może pochwalić się eksportem równym około 30% swoich przychodów w głównych krajach europejskich.

Firma SACI wybrała Cassioli celem realizacji zautomatyzowanego magazynu do składowania wyrobów gotowych umieszczonych na paletach. Klient poszukiwał zintegrowanego systemu, który umożliwiłby wstępną organizację palet przeznaczonych do wysyłki w strefie wyjściowej magazynu.

Magazyn został więc podzielony na 3 niezależne części, z których każda obsługiwana jest przez układnicę, aby zapewnić większą elastyczność i ciągłość pracy nawet w przypadku przestojów.

Poproszono również o reorganizację istniejącego magazynu naziemnego i zintegrowanie go z nowym magazynem zautomatyzowanym.

Firma Cassioli, biorąc pod uwagę potrzeby klienta, zaprojektowała automatyczny system magazynowania składający się z 3 układnic ICRANE z paletowymi wózkami wahadłowymi ISAT do składowania na wielu głębokościach. Dzięki tej konfiguracji 3 obszary magazynu zautomatyzowanego są niezależne i pracują w sposób gwarantujący ciągłość operacyjną systemu w przypadku wystąpienia usterek lub konieczności konserwacji.

Wraz z systemem składowania firma Cassioli zaprojektowała i dostarczyła linie manipulacyjne składające się z automatycznych przenośników rolkowych i łańcuchowych do wprowadzania i wyprowadzania towarów z magazynu.

Rozwiązanie Cassioli obejmuje m.in. podwójny system kontroli na wejściu do magazynu, który jest w stanie zweryfikować rodzaj palety i odczytać kod kreskowy. System ten jest również w stanie wykryć połączone palety Düsseldorf i zapewnić umieszczanie pod nimi Europalet serwisowych w momencie ich wprowadzenia do magazynu.

Projekt zrealizował również potrzebę połączenia nowego zautomatyzowanego magazynu z istniejącym magazynem naziemnym o pojemności około 6000 miejsc paletowych. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki integracji oprogramowania zarządzającego Cassioli WMS z oprogramowaniem używanym przez klienta.

Rozwiązanie wdrożone przez Cassioli pozwoliło firmie SACI zwiększyć pojemność magazynową, maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię oraz eksploatować dwa rodzaje magazynów połączonych oprogramowaniem.

 

 

Należy również pamiętać, że nowy zautomatyzowany system pozwolił na przyspieszenie procesu produkcji i znaczne zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy dzięki zastosowaniu maszyn pracujących w sposób w pełni autonomiczny.

 

 

 

 

W czasie, w którym e-commerce przejmuje bezpośrednią sprzedaż detaliczną i w którym popyt jest coraz bardziej „just in time”, zarządzanie zapasami i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów stają się strategicznymi wyznacznikami sukcesu lub porażki firmy.

Właśnie w tej sytuacji, posiadanie magazynu o wysokiej sprawności technologicznej, oferującego efektywniejsze zarządzania nie tylko przychodzącymi i wychodzącymi towarami, ale przede wszystkim zapasami, staje się niezbędne, aby stać się konkurencyjnym na obecnym rynku.

Automatyczne magazyny, oddane do dyspozycji klientów przez firmę Cassioli umożliwiają pogodzenie w jednym systemie dokładności i szybkości operacji: dzięki skutecznemu zintegrowaniu układarek, pionowo ustawiane magazyny, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybki i precyzyjny przeładunek; ponadto można nie tylko ograniczyć błędy i ryzyko fizycznego uszkodzenia towaru, ale także znacznie skrócić czas potrzebny do zmagazynowania i przygotowania zamówień.

Firma Cassioli oferuje klientom różnego rodzaju magazyny dwu i wielogłębokościowe, magazyny pojemnikowe miniload na niewielkie towary, magazyny z układnicą palet i europalet, magazyny opon i opon zielonych oraz specjalne magazyny przeznaczone na duże ładunki, takie jak drewniane panele dla sektora meblarskiego.

W porównaniu z klasycznymi magazynami, w których zarówno interwencje człowieka jak i ręczne zarządzanie są fundamentalne, magazyny automatyczne oferują wyższy poziom niezawodności dzięki pełnej identyfikacji produktów i całkowitej kontroli etapu fizycznego i komputerowego przepływu, charakteryzującego logistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Należy podkreślić, że oprogramowania dostarczane przez Cassioli uzupełniają system i pozwalają na zaawansowane zarządzanie magazynem: magazyn automatyczny jest bowiem zintegrowany z pozostałymi funkcjami zakładowymi, takimi jak systemy automatycznej kompletacji, przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i ciągła kontrola zapasów.

Ponadto, jak już wspomniano, magazyny dwu i wielogłębokościowe, dzięki pracy wykonanej przez systemy satelitarne i układnicę, pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i objętości, umożliwiając składowanie dużych ilości towarów nawet w pomieszczeniach o stosunkowo ograniczonych wymiarach.

Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, są niewątpliwie oszczędności w zakresie zasobów, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zasobów ludzkich. Mówiąc o magazynach automatycznych, mamy tak naprawdę na myśli również te wszystkie środowiska pracy, które dzięki maszynom pracującym w trybie automatycznym i często zdalnie nie potrzebują ani oświetlenia, ani ogrzewania w budynkach magazynowych. Ma to miejsce w określonych środowiskach, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym, gdzie korzysta się z magazynów chłodniczych, w których utrzymywana jest stała i niezmienna temperatura. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa produktów, automatyzacja przyjmowania i wydawania towarów oznacza większe bezpieczeństwo dla samych pracowników, pracujących w warunkach ekstremalnych i potencjalnie zagrażających ich zdrowiu.

Co więcej, wyraźnie wzrasta wydajność i precyzja wewnętrznych operacji magazynowych, ponieważ maszyny mogą pracować na długich zmianach, nawet w święta i bez przerw nocnych: w ten sposób eliminowane są tak zwane „martwe czasy”, a operacje magazynowania, przeładunku i przygotowania zamówień są znacznie krótsze.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zainwestowanie w magazyn automatyczny wiąże się w wieloma korzyściami, między innymi:

  • Maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni
  • Lepszą organizacją i wydajnością produkcyjną
  • Znacznym zredukowaniem firmowych kosztów operacyjnych
  • Zmniejszeniem personelu i zatrudnieniem go do bardziej wykwalifikowanych czynności
  • Lepszą kontrolą przepływu towarów i efektywniejszym monitorowaniem zapasów
  • Zmniejszeniem błędów
  • Większą elastycznością
  • Inwentaryzacją w czasie rzeczywistym
  • Pracą ciągłą 24/7, nawet w trudnych warunkach (np. chłodnie)

 

 

W zakładzie w Empoli zainstalowano innowacyjny automatyczny system transportu bliskiego i magazynowania surowców

 

Firma Cassioli zrealizowała nowy magazyn zautomatyzowany dla firmy Sammontana, jednej z najważniejszych włoskich firm spożywczych specjalizujących się w produkcji lodów i mrożonych croissantów. Ta toskańska firma założona w 1946 roku w Empoli, które jest jej siedzibą do dziś, posiada 20% udziału we włoskim rynku przemysłu produkcji lodów i około 40% udziału w rynku mrożonych rogalików.

Firma Sammontana zwróciła się do Cassioli w sprawie budowy zautomatyzowanego magazynu surowców na terenie o kształcie romboidalnym, znajdującym się przy jej siedzibie głównej. Prawdziwym wyzwaniem dla naszej firmy było zaprojektowanie magazynu, który byłby w stanie maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, biorąc pod uwagę utrudnienia spowodowane specyfiką kształtu powierzchni.

Dzięki know-how zdobytemu na przestrzeni lat oraz inwestycjom w badania nad coraz bardziej zaawansowanymi, zrównoważonymi i modułowymi technologiami, firma Cassioli stała się jednym z liderów w branży automatyki przemysłowej dla sektora żywności i napojów, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie magazynowania i transportu produktów i półproduktów przemysłu spożywczego, które są doskonale dostosowane do każdego rodzaju środowiska.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb firmy Sammontana, firma Cassioli zaprojektowała system składowania składający się z 4 układnic o podwójnej głębokości oraz specjalnej układnicy ICRANE z satelitą ISAT, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać przestrzeń użytkową dzięki składowaniu palet na wielu głębokościach.

sammontana-automated-warehouse-cassioli

Oprócz magazynu zautomatyzowanego Cassioli opracowała również wydajny system transportu bliskiego składający się z automatycznych przenośników, wózków RGV i specjalnych podnośników, które umożliwiają przemieszczanie palet na różnych poziomach magazynu. Pojazdy RGV, które poruszają się w obiegu zamkniętym, pełnią podwójną funkcję: z jednej strony wykonują załadunek magazynu na wejściu, z drugiej zaś pobierają paletę z magazynu na wyjściu.

Nie tylko systemy automatyki i składowania. Firma Cassioli dostarczyła również innowacyjny system przeciwpożarowy ze zbiornikiem i rezerwą wody, która go zasila: mowa tu o instalacji zraszaczy z wewnętrzną i zewnętrzną siecią hydrantową, pompownią i systemami wykrywania dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Partnerstwo z Cassioli pozwoliło firmie Sammontana zwiększyć pojemność magazynową o 100% dzięki pełnemu wykorzystaniu nowo dostępnej powierzchni, a także przyspieszyć proces produkcyjny i znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków eksploatacyjnych dzięki zastosowaniu maszyn zarządzanych przez zautomatyzowane systemy, które działają na zasadzie pełnej autonomii. Należy również podkreślić, że wszystkie zainstalowane systemy w pełni spełniają podstawowe kryteria „Przemysłu 4.0” (sterowanie za pośrednictwem PLC; połączenie z zakładowymi systemami informatycznymi; integracja z zakładowym systemem logistycznym; prosty i intuicyjny interfejs człowiek-maszyna; zgodność z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji, serwisu i zdalnego sterowania).

 

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529