PRZYKŁADY

Znaczenie automatyzacji w łańcuchu dostaw przemysłu farmaceutycznego

Wydajność systemu produkcyjnego w firmach farmaceutycznych jest podstawowym aspektem gwarantującym szybką i terminową dystrybucję wyrobów. Leki muszą być wytwarzane bezpiecznie, a przede wszystkim być identyfikowalne, aby zapewnić zgodność z normami i szybki czas reakcji na złożone zamówienia i zlecenia.

Automatyczne magazyny opracowane przez Cassioli mają strategiczne znaczenie dla zapewnienia firmom farmaceutycznym nie tylko wysokiej wydajności dzięki prawidłowemu przechowywaniu surowców, lecz także pełnej identyfikowalności zarówno surowców, jak i leków.

Wykorzystanie zautomatyzowanych systemów do obsługi i przechowywania delikatnych towarów, takich jak produkty farmaceutyczne, niewątpliwie wymaga systemów o wysokim poziomie wydajności i dużej uwagi poświęconej zachowaniu standardów jakości i bezpieczeństwa.

Sektor farmaceutyczny wymaga również ścisłej kontroli nad materiałami dostarczanymi i wyjściowymi, które czasami wymagają specjalnych warunków, takich jak niskie temperatury. Automatyczny magazyn dla sektora farmaceutycznego może na przykład wymagać specjalnych urządzeń do kontroli temperatury, ponieważ produkty muszą być utrzymywane w ściśle określonych zakresach, aby bezwzględnie zachować ich jakość i skuteczność.

Oprócz zautomatyzowanych magazynów w przemyśle farmaceutycznym istotne jest zastosowanie cobotów, tj. wielofunkcyjnych robotów współpracujących, które pozwalają na znaczne przyspieszenie procesów produkcyjnych. W rzeczywistości roboty i coboty mogą być wykorzystywane nie tylko na linii produkcyjnej, lecz także do pakowania towarów, przygotowywania zamówień i wysyłek do klientów końcowych.

Robot współpracujący wykonuje powtarzalne zadania o niewielkiej wartości dodanej: delikatny w ruchach, operuje opakowaniami z lekami, przygotowując zamówienia przesyłane przez apteki; ponadto nie wymaga wiele miejsca do manewrowania i może bezpiecznie działać na ograniczonych przestrzeniach. Robot gwarantuje zatem obniżenie kosztów produktów i standaryzację jakości pracy, a także niezwykłą łatwość instalacji.

Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 i zaostrzeniem się sytuacji kryzysowej w służbie zdrowia, firmy farmaceutyczne coraz bardziej odczuwały konieczność szybkiego reagowania na zapotrzebowanie szpitali i aptek: dzięki automatyzacji możliwe było utrzymanie wysokiej wydajności nawet w otoczeniu, w którym wymagane było zredukowanie liczby pracowników. Dzięki automatyce przemysłowej zakłady były w stanie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w sposób autonomiczny i bez żadnej przerwy.

Również w dziedzinie automatyki przemysłowej systemy kompletacji umożliwiły lepszą realizację zamówień w sytuacji rosnącego popytu, w której pracy było niekiedy dwukrotnie więcej niż w okresie przed pandemią.

Firmy farmaceutyczne mogły tym samym zapewnić ciągłość dostaw środków ochrony osobistej i leków pierwszej potrzeby, nie tracąc z oczu celów związanych z wydajnością i ochroną zdrowia operatorów.

Cassioli, wiodąca firma w sektorze automatyki, od wielu lat jest oficjalnym dostawcą najważniejszych włoskich i międzynarodowych firm farmaceutycznych: przykładem tego jest współpraca z tak znanymi firmami jak IBSA, Estar i Novartis.

Cassioli oferuje swoim klientom systemy automatyczne dostosowane do każdego rodzaju wymagań, od przechowywania surowców i leków – zarówno w temperaturze otoczenia, jak i poniżej zera – systemów automatycznych do przenoszenia i obsługi linii produkcyjnych, aż po pakowanie i przygotowywanie zamówień, dostarczając najnowocześniejsze urządzenia zdolne zagwarantować szybkość, precyzję i bezpieczeństwo na każdym etapie procesu produkcyjnego.

AENA, organ odpowiedzialny za hiszpańskie lotniska i nawigację lotniczą, po lotniskach w Madrycie, Santiago i Sewilli, ponownie wybiera Cassioli jako partnera do operacji kontroli bagażu podręcznego za pośrednictwem innowacyjnego Fast2Check Cassioli, który oprócz zagwarantowania wysokich standardów bezpieczeństwa, będzie w stanie zoptymalizować przestrzeń i przyspieszyć przepływ pasażerów, znacznie poprawiając zarówno wrażenia z podróży, jak i użyteczność i ergonomię inspektorów.

Systemy Cassioli do automatycznego zarządzania tacami przy bramkach bezpieczeństwa i ich zwrotem (ATRS) będą zatem częścią planu odnowienia Terminalu 2 lotniska w Barcelonie i zostaną zainstalowane w nowym obszarze przeznaczonym dla odlotów. Łącznie zostanie zainstalowanych 25 nowych linii Fast2Check o długości do 24 metrów. Łącznie 25 linii zostanie podzielonych na 18 Fast2Check Advanced i 7 Fast2Check Easy i wszystkie będą już przygotowane do instalacji nowej generacji tomograficznych aparatów rentgenowskich kategorii C3.

Instalacja nowych Fast2Checks zapewni istotne korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa dzięki innowacyjnej linii sortowania podejrzanego bagażu, która pozwoli na selekcję odrzuconego bagażu niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa w sposób szybki i całkowicie automatyczny, oraz automatyczny transport tego samego na odcinku linii przeznaczonym do bardziej szczegółowych kontroli lub uzgodnienia z pasażerem.

Innowacyjna konstrukcja linii wykorzystuje wysoko technologiczne materiały, które dzięki zdolności fotokatalizy nadają jej właściwości antybakteryjne, a nawet antywirusowe, pozwalając uzyskać certyfikaty higieniczne (Przeprowadzone testy potwierdziły również możliwość eliminacji koronawirusów, takich jak Covid 19).

Ajinomoto to japońska międzynarodowa firma założona w 1909 r. w Tokio, która produkuje przyprawy, oleje i artykuły spożywcze oraz farmaceutyki.

W celu optymalizacji produkcji przypraw SAZÓN®, czołowej marki zajmującej się sprzedażą tej kategorii wyrobów, Ajinomoto zwróciło się do Cassioli o stworzenie dedykowanego automatycznego systemu do paletyzacji kartonów z produktami pochodzącymi z 9 różnych linii produkcyjnych, bez konieczności paletyzowania każdej z nich z osobna, w odpowiednich paletach.
Zakład, w którym pracowano nad nowym zautomatyzowanym systemem, znajdował się w mieście Limeira, jednym z czterech zakładów przemy słowych firmy, położonym w stanie São Paulo w Brazylii.

Ograniczona przestrzeń i potrzeba rozwiązania, które mogłoby współdziałać z operatorami, sprawiły, że firma Cassioli opracowała system oparty na robotach współpracujących, zdolnych do zautomatyzowania i przyspieszenia najbardziej powtarzalnych procesów.

Através desta modalidade foi possível aumentar a área de trabalho do robô mantendo os requisitos de segurança necessários para a coexistência homem-máquina.

W ten sposób możliwe było zwiększenie obszaru roboczego robota przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa niezbędnych do współpracy człowieka z maszyną.
System został szczegółowo przeanalizowany pod względem mechanicznym, a w szczególności pod kątem oprogramowania, z uwzględnieniem koncepcji Przemysłu 4.0 oraz interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną (Human – Machine Interaction, HMI).

Dzięki interwencji Cassioli Ajinomoto osiągnął wzrost wydajności o 70% i znaczący spadek ryzyka wypadków.

 

 

Firma Cassioli zainstalowała nowy zautomatyzowany system do składowania wyrobów gotowych umieszczonych na paletach

Firma Cassioli stworzyła nowy zautomatyzowany magazyn dla SACI, jednego z głównych graczy w sektorze detergentów do użytku domowego i profesjonalnego, prowadzącego działalność na szczeblu międzynarodowym. Od 1925 r. to umbryjskie przedsiębiorstwo dysponuje zintegrowanym systemem produkcyjnym, który obejmuje zbiór i rafinację tłuszczów, procesy zmydlania chemicznego oraz sprzedaż. Firma jest dziś dostawcą dla wielu wiodących graczy w branży dystrybucji zorganizowanej i może pochwalić się eksportem równym około 30% swoich przychodów w głównych krajach europejskich.

Firma SACI wybrała Cassioli celem realizacji zautomatyzowanego magazynu do składowania wyrobów gotowych umieszczonych na paletach. Klient poszukiwał zintegrowanego systemu, który umożliwiłby wstępną organizację palet przeznaczonych do wysyłki w strefie wyjściowej magazynu.

Magazyn został więc podzielony na 3 niezależne części, z których każda obsługiwana jest przez układnicę, aby zapewnić większą elastyczność i ciągłość pracy nawet w przypadku przestojów.

Poproszono również o reorganizację istniejącego magazynu naziemnego i zintegrowanie go z nowym magazynem zautomatyzowanym.

Firma Cassioli, biorąc pod uwagę potrzeby klienta, zaprojektowała automatyczny system magazynowania składający się z 3 układnic ICRANE z paletowymi wózkami wahadłowymi ISAT do składowania na wielu głębokościach. Dzięki tej konfiguracji 3 obszary magazynu zautomatyzowanego są niezależne i pracują w sposób gwarantujący ciągłość operacyjną systemu w przypadku wystąpienia usterek lub konieczności konserwacji.

Wraz z systemem składowania firma Cassioli zaprojektowała i dostarczyła linie manipulacyjne składające się z automatycznych przenośników rolkowych i łańcuchowych do wprowadzania i wyprowadzania towarów z magazynu.

Rozwiązanie Cassioli obejmuje m.in. podwójny system kontroli na wejściu do magazynu, który jest w stanie zweryfikować rodzaj palety i odczytać kod kreskowy. System ten jest również w stanie wykryć połączone palety Düsseldorf i zapewnić umieszczanie pod nimi Europalet serwisowych w momencie ich wprowadzenia do magazynu.

Projekt zrealizował również potrzebę połączenia nowego zautomatyzowanego magazynu z istniejącym magazynem naziemnym o pojemności około 6000 miejsc paletowych. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki integracji oprogramowania zarządzającego Cassioli WMS z oprogramowaniem używanym przez klienta.

Rozwiązanie wdrożone przez Cassioli pozwoliło firmie SACI zwiększyć pojemność magazynową, maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię oraz eksploatować dwa rodzaje magazynów połączonych oprogramowaniem.

 

 

Należy również pamiętać, że nowy zautomatyzowany system pozwolił na przyspieszenie procesu produkcji i znaczne zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy dzięki zastosowaniu maszyn pracujących w sposób w pełni autonomiczny.

 

 

 

 

W czasie, w którym e-commerce przejmuje bezpośrednią sprzedaż detaliczną i w którym popyt jest coraz bardziej „just in time”, zarządzanie zapasami i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów stają się strategicznymi wyznacznikami sukcesu lub porażki firmy.

Właśnie w tej sytuacji, posiadanie magazynu o wysokiej sprawności technologicznej, oferującego efektywniejsze zarządzania nie tylko przychodzącymi i wychodzącymi towarami, ale przede wszystkim zapasami, staje się niezbędne, aby stać się konkurencyjnym na obecnym rynku.

Automatyczne magazyny, oddane do dyspozycji klientów przez firmę Cassioli umożliwiają pogodzenie w jednym systemie dokładności i szybkości operacji: dzięki skutecznemu zintegrowaniu układarek, pionowo ustawiane magazyny, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybki i precyzyjny przeładunek; ponadto można nie tylko ograniczyć błędy i ryzyko fizycznego uszkodzenia towaru, ale także znacznie skrócić czas potrzebny do zmagazynowania i przygotowania zamówień.

Firma Cassioli oferuje klientom różnego rodzaju magazyny dwu i wielogłębokościowe, magazyny pojemnikowe miniload na niewielkie towary, magazyny z układnicą palet i europalet, magazyny opon i opon zielonych oraz specjalne magazyny przeznaczone na duże ładunki, takie jak drewniane panele dla sektora meblarskiego.

W porównaniu z klasycznymi magazynami, w których zarówno interwencje człowieka jak i ręczne zarządzanie są fundamentalne, magazyny automatyczne oferują wyższy poziom niezawodności dzięki pełnej identyfikacji produktów i całkowitej kontroli etapu fizycznego i komputerowego przepływu, charakteryzującego logistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Należy podkreślić, że oprogramowania dostarczane przez Cassioli uzupełniają system i pozwalają na zaawansowane zarządzanie magazynem: magazyn automatyczny jest bowiem zintegrowany z pozostałymi funkcjami zakładowymi, takimi jak systemy automatycznej kompletacji, przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i ciągła kontrola zapasów.

Ponadto, jak już wspomniano, magazyny dwu i wielogłębokościowe, dzięki pracy wykonanej przez systemy satelitarne i układnicę, pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i objętości, umożliwiając składowanie dużych ilości towarów nawet w pomieszczeniach o stosunkowo ograniczonych wymiarach.

Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, są niewątpliwie oszczędności w zakresie zasobów, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zasobów ludzkich. Mówiąc o magazynach automatycznych, mamy tak naprawdę na myśli również te wszystkie środowiska pracy, które dzięki maszynom pracującym w trybie automatycznym i często zdalnie nie potrzebują ani oświetlenia, ani ogrzewania w budynkach magazynowych. Ma to miejsce w określonych środowiskach, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym, gdzie korzysta się z magazynów chłodniczych, w których utrzymywana jest stała i niezmienna temperatura. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa produktów, automatyzacja przyjmowania i wydawania towarów oznacza większe bezpieczeństwo dla samych pracowników, pracujących w warunkach ekstremalnych i potencjalnie zagrażających ich zdrowiu.

Co więcej, wyraźnie wzrasta wydajność i precyzja wewnętrznych operacji magazynowych, ponieważ maszyny mogą pracować na długich zmianach, nawet w święta i bez przerw nocnych: w ten sposób eliminowane są tak zwane „martwe czasy”, a operacje magazynowania, przeładunku i przygotowania zamówień są znacznie krótsze.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zainwestowanie w magazyn automatyczny wiąże się w wieloma korzyściami, między innymi:

  • Maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni
  • Lepszą organizacją i wydajnością produkcyjną
  • Znacznym zredukowaniem firmowych kosztów operacyjnych
  • Zmniejszeniem personelu i zatrudnieniem go do bardziej wykwalifikowanych czynności
  • Lepszą kontrolą przepływu towarów i efektywniejszym monitorowaniem zapasów
  • Zmniejszeniem błędów
  • Większą elastycznością
  • Inwentaryzacją w czasie rzeczywistym
  • Pracą ciągłą 24/7, nawet w trudnych warunkach (np. chłodnie)

 

 

W zakładzie w Empoli zainstalowano innowacyjny automatyczny system transportu bliskiego i magazynowania surowców

 

Firma Cassioli zrealizowała nowy magazyn zautomatyzowany dla firmy Sammontana, jednej z najważniejszych włoskich firm spożywczych specjalizujących się w produkcji lodów i mrożonych croissantów. Ta toskańska firma założona w 1946 roku w Empoli, które jest jej siedzibą do dziś, posiada 20% udziału we włoskim rynku przemysłu produkcji lodów i około 40% udziału w rynku mrożonych rogalików.

Firma Sammontana zwróciła się do Cassioli w sprawie budowy zautomatyzowanego magazynu surowców na terenie o kształcie romboidalnym, znajdującym się przy jej siedzibie głównej. Prawdziwym wyzwaniem dla naszej firmy było zaprojektowanie magazynu, który byłby w stanie maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, biorąc pod uwagę utrudnienia spowodowane specyfiką kształtu powierzchni.

Dzięki know-how zdobytemu na przestrzeni lat oraz inwestycjom w badania nad coraz bardziej zaawansowanymi, zrównoważonymi i modułowymi technologiami, firma Cassioli stała się jednym z liderów w branży automatyki przemysłowej dla sektora żywności i napojów, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie magazynowania i transportu produktów i półproduktów przemysłu spożywczego, które są doskonale dostosowane do każdego rodzaju środowiska.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb firmy Sammontana, firma Cassioli zaprojektowała system składowania składający się z 4 układnic o podwójnej głębokości oraz specjalnej układnicy ICRANE z satelitą ISAT, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać przestrzeń użytkową dzięki składowaniu palet na wielu głębokościach.

sammontana-automated-warehouse-cassioli

Oprócz magazynu zautomatyzowanego Cassioli opracowała również wydajny system transportu bliskiego składający się z automatycznych przenośników, wózków RGV i specjalnych podnośników, które umożliwiają przemieszczanie palet na różnych poziomach magazynu. Pojazdy RGV, które poruszają się w obiegu zamkniętym, pełnią podwójną funkcję: z jednej strony wykonują załadunek magazynu na wejściu, z drugiej zaś pobierają paletę z magazynu na wyjściu.

Nie tylko systemy automatyki i składowania. Firma Cassioli dostarczyła również innowacyjny system przeciwpożarowy ze zbiornikiem i rezerwą wody, która go zasila: mowa tu o instalacji zraszaczy z wewnętrzną i zewnętrzną siecią hydrantową, pompownią i systemami wykrywania dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Partnerstwo z Cassioli pozwoliło firmie Sammontana zwiększyć pojemność magazynową o 100% dzięki pełnemu wykorzystaniu nowo dostępnej powierzchni, a także przyspieszyć proces produkcyjny i znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków eksploatacyjnych dzięki zastosowaniu maszyn zarządzanych przez zautomatyzowane systemy, które działają na zasadzie pełnej autonomii. Należy również podkreślić, że wszystkie zainstalowane systemy w pełni spełniają podstawowe kryteria „Przemysłu 4.0” (sterowanie za pośrednictwem PLC; połączenie z zakładowymi systemami informatycznymi; integracja z zakładowym systemem logistycznym; prosty i intuicyjny interfejs człowiek-maszyna; zgodność z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji, serwisu i zdalnego sterowania).

 

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529