CASSIOLI
ROAD TO ’25

Każdego dnia firma Cassioli dokłada wszelkich starań nie tylko w zakresie rozwoju gospodarczego, ale także angażuje się w zrównoważony rozwój, zachowując jakość i ilość dziedzictwa i rezerwatów przyrody w możliwie jak najlepszy sposób. Celem jest bowiem utrzymanie rozwoju gospodarczego, który jest zgodny z zasadami sprawiedliwości społecznej i ekosystemami. Oprócz rentowności, firma Cassioli dąży do odpowiedzialnego działania wobec wszystkich stakeholder, zarówno wewnętrznych (pracownicy, akcjonariusze), jak i zewnętrznych (dostawcy, konsumenci, społeczność) oraz do ochrony terytorium i przyrody poprzez ograniczenie zużycia energii, ponowne wykorzystanie materiałów i recykling.

Środowisko: emisje i alternatywne źródła energii

Działania i środki podejmowane podczas codziennej działalności mają na celu poprawę życia nie tylko ludzi w firmie, ale także wszystkich stakeholders i otoczenia. W tym celu powstał projekt „Road to 25”, którego celem jest redukcja odpadów, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie regeneracji energii oraz zasilanie maszyn energią alternatywną w pięcioletnim okresie 2020-2025.

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

Od 2020 roku – roku pandemii Covid-19, która skłoniła wiele firm takich jak nasza do poważnego przemyślenia swojej działalności, firma Cassioli wdrożyła szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie zrównoważenia pod względem ekologicznym oraz oddziaływania, jakie nasza działalność produkcyjna wywiera na otaczające środowisko. Firma Cassioli podjęła więc szereg inicjatyw na rzecz własnej firmy i Klientów, w tym:

FIRMA

 • Stosowanie żarówek LED zamiast tradycyjnych
 • Selektywna zbiórka odpadów w biurach i zakładzie
 • Eliminacja lub ograniczenie ilości tworzyw sztucznych (-1155 kg rocznie )
 • Zmniejszenie zużycia wody z sieci wodociągowej poprzez stworzenie ciągu drenażowego zasilającego 2 cysterny o pojemności 20 m3 każda
 • Inwestycja w odnawialne źródła energii z nową instalacją fotowoltaiczną z modułami krystalicznymi o mocy nominalnej 141,120 kwp, na dachu nowej hali
 • Promowanie zeroemisyjnej mobilności poprzez instalację kolumn do ładowania samochodów elektrycznych z kilkoma punktami na zewnątrz zakładu
 • Uzyskanie certyfikatu ISO 14001, System Zarządzania Środowiskowego
 • Przyznany certyfikat Ecovadis, poziom „Silver” za osiągnięte wyniki środowiskowe i społeczne
 • Wniosek o Certyfikat Diagnozy Efektywności Energetycznej ESAERG (ISO 50001)

KLIENCI

 • Poprawa ekologiczności produktów Cassioli poprzez zmniejszenie szczytowego zużycia energii przez układnice i wykorzystanie materiałów kompozytowych (szlachetnych i pochodzących z recyklingu) do produkcji palet o zredukowanym oddziaływaniu na środowisko

GDZIE CHCEMY DOTRZEĆ

GDZIE CHCEMY DOTRZEĆ

Naszym celem, od teraz do 2025 roku, jest dalsza i zawsze efektywna ochrona otaczającego nas środowiska oraz zmniejszenie ilości odpadów, nie tylko surowcowych, ale także energetycznych.

DLA KLIENTÓW:

 • Zredukowanie mocy zainstalowanej w zakładach firmy Cassioli
 • Zredukowanie zużycia maszyn
 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Wymiary Silników
 • Wymiary Systemu regeneracyjnego
 • Wymiary Systemu produkcyjnego/paneli fotowoltaicznych
 • Dzięki współpracy, którą właśnie nawiązaliśmy zUniwersytetem w Pizie, opracowujemy specjalny symulator/miernik, który umożliwi obliczanie zużycia naszych instalacji, zdolności regeneracyjnych i delty zużycia w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

DLA FIRMY:

 • Uzyskać Certyfikat Ecovadis, poziom „Gold” za osiągnięte wyniki środowiskowe i społeczne
 • Uzyskać Certyfikat Diagnozy Efektywności Energetycznej ESAERG (ISO 50001)
 • Osiągnąć samowystarczalność energetyczną firmy poprzez instalację nowych źródeł czystej energii

Regeneracja energetyczna

Zasilanie energią elektryczną z alternatywnych źródeł energii

Emisja CO2

Moc zainstalowana

Etyka: zdrowie i dobre samopoczucie pracowników

W firmie Cassioli mocno wierzymy, że mówiąc o naszej wartości, w pierwszej kolejności niezbędne jest nadanie wartości ludziom, czyli naszym pracownikom. Dlatego w ostatnich latach wdrożyliśmy szereg inicjatyw mających na celu poprawę klimatu w firmie i środowiska pracy, aby nasi pracownicy czuli się w niej zadowoleni, usatysfakcjonowani i pogodni.

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

Firma Cassioli promuje troskę o swoich pracowników, ich dobre samopoczucie i zadowolenie: dlatego na przestrzeni lat, a w szczególności w ciągu ostatnich pięciu, wdrożyła szereg inicjatyw mających na celu przede wszystkim poprawę klimatu w firmie:

 • Wniosek o przyznanie Certyfikatu Etycznego SA8000
 • Wniosek o przyznanie Certyfikatu WHP, Workplace Health Promotion, promocji zdrowia w miejscu pracy
 • Pensjonat dla stażystów i nowych pracowników zatrudnionych spoza siedziby firmy
 • Roczna premia produkcyjna i bonus paliwowy
 • Bardziej przestronne, jasne i wygodne miejsca pracy
 • Rozbudowa parkingu wewnętrznego
 • Instalacja fontann wodnych z darmową wodą pitną oraz dostarczenie bidonów wielokrotnego użytku
 • Stołówka zakładowa z obniżonymi cenami
 • Zniżki i promocje na zajęcia sportowe dzięki umowom z obiektami sportowymi i siłowniami
 • Zakup defibrylatora i szkolenia na temat jego obsługi

GDZIE CHCEMY DOTRZEĆ

GDZIE CHCEMY DOTRZEĆ

 • Uzyskać Certyfikat Etyczny SA8000
 • Uzyskać Certyfikat WHP, Workplace Health Promotion, promocja zdrowia w miejscu pracy
 • Stworzenie bardziej komfortowych miejsc pracy
 • Dalsze promowanie programów mających na celu poprawę stanu zdrowia pracowników poprzez zachęcanie ich do aktywności fizycznej/sportowej
 • Inicjatywy mające na celu poprawienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
 • Budowanie zespołu za sprawą spotkań/aktywności poza środowiskiem pracy, poprzez działania o zrównoważonym wpływie
Społeczność: sport, kultura i inwestycje na terytorium

Firma Cassioli promuje relacje i inicjatywy dla społeczności lokalnej i obszaru, na którym działa, poprzez inicjatywy sponsorowania lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, partnerstwo z instytucjami, uniwersytetami, szkołami i stowarzyszeniami. Nasza Firma daje innowacyjne rozwiązania wszelkich problemów, które są dostosowane do konkretnego kontekstu społecznego i środowiskowego, dbając o wpływ, jaki jej działalność wywiera na lokalną społeczność oraz promując rozwój zawodowy studentów i osób wchodzących na rynek pracy.

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY

Konkretnie, w ostatnim czasie podjęliśmy następujące działania:

 • w 2019 roku utworzenie w siedzibie spółki węzła szczepień, celem opanowania pandemii Covid, dostępnego dla całej populacji obszaru, a także wykorzystywanego do szczepień przeciwko grypie
 • zakup upominków solidarnościowych i loteria charytatywna przeprowadzona wśród pracowników firmy Cassioli
 • sponsorowanie działań kulturalnych, takich jak Torrita Blues i Stowarzyszenie Festiwalu San Giuseppe di Torrita di Siena
 • sponsorowanie działań sportowych takich jak ACF Fiorentina, SIR Safety Perugia, Wealth Planet Perugia Volleyball, Padel Valdichiana Torrita, Tennis Club Sinalunga, UNUS Tennis Sinalunga

GDZIE CHCEMY DOTRZEĆ

GDZIE CHCEMY DOTRZEĆ

 • Udział w nowych inicjatywach charytatywnych i zbiórkach pieniężnych
 • Promowanie pozytywnych zachowań swoich pracowników, takich jak oddawanie krwi w firmie
 • Nowe inwestycje solidarnościowe na rzecz szpitali, środowiska (Meyer, Save The Children, WWF itp.)

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529