Bez kategorii

Centra dystrybucji opon stały się bardzo ważne na rynku i wciąż odnotowują znaczny wzrost, nie wykazując oznak spadkowych. Wzrost ten jest związany z licznymi usługami, atrakcyjnymi zarówno dla szerokiej sieci handlowców jak i producentów. Centra dystrybucyjne oferują różnorodne usługi w tym:

Handlowe:

 • Wysoce konkurencyjne warunki zakupu;
 • Projekty na wyłączność stworzone w oparciu o potrzeby klienta
 • Przemyślane działania marketingowe wspierające działalność detalisty;
 • Wsparcie ze strony producentów;
 • Umowy z dostawcami;

Logistyczne:

 • Codzienne dostawy;
 • Dostawy dwa razy dziennie;
 • Odbiór bezpośrednio w magazynach.

Wsparcie przy zakupach (celowe):

 • B2B;
 • Biuro obsługi Klienta;
 • Biuro sprzedaży
 • Call Center.

Rosnący popyt na rynku sprawia, że coraz więcej centrów dystrybucji opon wprowadza innowacje w procesach biznesowych, przechodząc od półautomatycznych do w pełni zautomatyzowanych systemów dystrybucji.

Firma Cassioli, mogąca poszczycić się 80-letnim doświadczeniem w dziedzinie automatyki przemysłowej, a także własnym Tire Division (Wydziałem opon), będącym najszybciej rozwijającym się sektorem firmy, zainwestowała znaczne środki w dystrybucję opon, otwierając dział badawczo-rozwojowy ukierunkowany na badania nad konkretnymi systemami automatycznymi przeznaczonymi do centrów dystrybucji opon.

Firma Cassioli zaprojektowała, zbudowała i opatentowała zautomatyzowane systemy, które są w stanie znacznie zwiększyć wydajność i pojemność magazynową centrów dystrybucyjnych, zmniejszając przy tym znacznie liczbę błędów w porównaniu z systemami półautomatycznymi, w których, w porównaniu z systemami w pełni automatyzowanymi, przeważają jednak złożone operacje ręczne.

Poniżej przedstawiamy niektóre cechy automatycznych systemów Cassioli:

 • Automatyczna identyfikacja i kontrola opon wprowadzanych do systemu;
 • Składowanie w magazynach automatycznych, specjalnie zaprojektowanych w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni;
 • Szybki i niezawodny system znajdowania towarów, które mają być wysłane, z logiką uwzględniającą analizowane przepływy wychodzące;
 • Całkowicie konfigurowane, automatyczne systemy etykietowania;
 • Ergonomiczne i łatwe w obsłudze systemy załadunku pojazdów.

Firmy, które zwracają się do Cassioli z prośbą o stworzenie zautomatyzowanego systemu, mogą skorzystać z usługi 360° w zakresie tworzenia systemów „pod klucz”.

Każdy projekt wymaga realizacji każdego z tych etapów:

 • Analizy wykonalności (analiza projektu, analiza danych, badania wstępne, oszacowanie kosztów);
 • Inżynierii (opracowania projektu; symulacja; planowanie; projektowanie);
 • Produkcji (projekt mechaniczny; projekt elektryczny; oprogramowanie; przetestowanie);
 • Zarządzania projektem (zarządzanie zamówieniami; instalacja; kontrola kosztów; kontrola jakości; system zarządzania)
 • Obsługi klienta (analiza, szkolenie, konserwacja, wsparcie techniczne, reorganizacja)

 

Polski oddział naszej firmy został nagrodzony w plebiscycie „Dobra Firma 2021” w kategorii Najlepszy Innowator.

To ważne wyróżnienie mające na celu nagrodzenie najważniejszych państwowych oraz prywatnych firm, które szczególnie odznaczyły się pod względem rozwoju technologicznego i solidności ekonomicznej.

Konkurs został zorganizowany przez ZPP – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców reprezentujący małe i średnie przedsiębiorstwa w kraju, nagradzający firmy, których działalność w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania i innowacji zasługuje na szczególne uznanie.

Na podstawie danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz wskaźników opracowanych przez ekspertów ZPP została sporządzona lista firm w województwie łódzkim, które spełniają określone kryteria w oparciu o poszczególne kategorie ( Najlepszy inwestor, Najlepszy innowator; Najlepszy Pracodawca; Najbardziej Efektywna Firma).

Eksperci Związku wnikliwie przeanalizowali wyniki finansowe, biorąc pod uwagę m.in. profil firmy, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz reputację firmy. Po ocenie danych zespół wyłonił grupę 66 laureatów – firm najbardziej dynamicznych w województwie, spośród których ostatecznie wyłoniono 9 zwycięzców.

Cassioli Polska zostało odznaczone w kategorii Najlepszy Innowator, czyli w grupie przedsiębiorstw najbardziej wyróżniających się pod względem innowacyjności technologicznej.

Na uroczystej gali, która odbyła się 2 grudnia w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nagrodę dla Cassioli Polska odebrał Mario Roghi, Członek Zarządu polskiego oddziału naszej firmy, który powiedział: „Z wielką przyjemnością przyjmujemy to wyróżnienie, które wynagradza nam wszystkie wysiłki włożone przez pracowników w ostatnich latach i motywuje nas do osiągania coraz ambitniejszych celów, które wzmacniają całą Grupę Cassioli”.

Wśród nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa między innymi z branży budowlanej, chemicznej, modowej, prawniczej, konsultingowej, IT oraz produkcji telewizyjnej.

Cassioli Polska, która od 2005 roku jest jednym z najważniejszych oddziałów produkcyjnych naszej firmy za granicą, po raz kolejny potwierdza swoją solidność, zdolność do reprezentowania wartości, wydajność oraz jakość systemów Cassioli również poza granicami kraju.

Dzięki automatycznym systemom Cassioli, Palazzoli znacznie usprawniło fazę kompletacji podczas przygotowywania zamówień oraz wewnętrzną organizację swojego magazynu

Palazzoli, włoska firma specjalizująca się w wyposażeniu elektrycznym dla zakładów przemysłowych i do dystrybucji energii elektrycznej, działa na rynku energii elektrycznej od ponad 100 lat, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, prezentując się jako jedna z wiodących firm w sektorze elektrotechnicznym i oświetleniowym.

Firma zwróciła się do Cassioli chcąc znacznie usprawnić fazę kompletacji podczas przygotowywania zamówień do wysyłki, poprzez zwiększenie liczby stanowisk i umożliwienie operatorom kompletacji grupowej (batch picking) do 3 zamówień równocześnie.

Oprócz usprawnienia fazy kompletacji, kolejną z potrzeb firmy Palazzoli była organizacja palet (europalet), do tej pory układanych na ziemi, w ramach nowego magazynu automatycznego, obsługiwanego przy użyciu nowego oprogramowania zarządzającego, które łączyłoby się zarówno z oprogramowaniem zarządzającym firmy, jak i z istniejącym magazynem automatycznym, korzystającym z innych platform niż europalety (skid). Celem było stworzenie jednego systemu zarządzania zdolnego do organizowania wszystkich przepływów materiałów kierowanych do stanowisk kompletacyjnych, aby zwiększyć ich wydajność i produktywność.

Firma Cassioli zaprojektowała rozwiązanie zorganizowane w 3 częściach:

 • modernizacja istniejącego magazynu i logistyki magazynowej poprzez wymianę przenośników i modyfikację panelu elektrycznego starych układnic w celu zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa;
 • instalacja nowego regału automatycznego z 2 układnicami o podwójnej głębokości i 4 nowymi stanowiskami kompletacyjnymi, zdolnymi do obsługiwania zarówno materiałów składowanych na paletach typu skid, jak i na europaletach;
 • wdrożenie systemu zarządzania Cassioli w jeden ogólny system, będący w stanie zarządzać zarówno regałami, jak i przepływem produktów do stanowisk kompletacji.

Aby nie utrudniać procesów produkcyjnych zakładu, Cassioli wdrożyła regał automatyczny w kilku krokach, integrując istniejący system etapowo, co pozwoliło firmie Palazzoli kontynuować produkcję bez zakłóceń.

Dzięki systemom Cassioli klient całkowicie przeorganizował swoją logistykę wychodzącą: nowy ASRS umożliwił składowanie do około 4500 palet, eliminując wcześniejszy nadmierny ruch personelu i wózków widłowych w obszarze o wysokim natężeniu wykonywanych działań. Nowe stanowiska kompletacyjne umożliwiły ponadto operatorom odbieranie materiałów obsługiwanych zarówno na paletach typu skid, jak i na europaletach – bez konieczności opuszczania strefy roboczej – oraz realizację do 3 zamówień wysyłkowych jednocześnie, zwiększając w ten sposób produktywność i ergonomię.

Dzięki nowemu WMS, zarządzanie przepływem materiałów w ramach jednego systemu usprawniło ruch na liniach przenośnikowych, a modyfikacja istniejących układnic umożliwiła ich integrację z nowym systemem WMS, usprawniając zarządzanie nimi przy zachowaniu pełni bezpieczeństwa.

AENA, organ odpowiedzialny za hiszpańskie lotniska i nawigację lotniczą, po lotniskach w Madrycie, Santiago i Sewilli, ponownie wybiera Cassioli jako partnera do operacji kontroli bagażu podręcznego za pośrednictwem innowacyjnego Fast2Check Cassioli, który oprócz zagwarantowania wysokich standardów bezpieczeństwa, będzie w stanie zoptymalizować przestrzeń i przyspieszyć przepływ pasażerów, znacznie poprawiając zarówno wrażenia z podróży, jak i użyteczność i ergonomię inspektorów.

Systemy Cassioli do automatycznego zarządzania tacami przy bramkach bezpieczeństwa i ich zwrotem (ATRS) będą zatem częścią planu odnowienia Terminalu 2 lotniska w Barcelonie i zostaną zainstalowane w nowym obszarze przeznaczonym dla odlotów. Łącznie zostanie zainstalowanych 25 nowych linii Fast2Check o długości do 24 metrów. Łącznie 25 linii zostanie podzielonych na 18 Fast2Check Advanced i 7 Fast2Check Easy i wszystkie będą już przygotowane do instalacji nowej generacji tomograficznych aparatów rentgenowskich kategorii C3.

Instalacja nowych Fast2Checks zapewni istotne korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa dzięki innowacyjnej linii sortowania podejrzanego bagażu, która pozwoli na selekcję odrzuconego bagażu niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa w sposób szybki i całkowicie automatyczny, oraz automatyczny transport tego samego na odcinku linii przeznaczonym do bardziej szczegółowych kontroli lub uzgodnienia z pasażerem.

Innowacyjna konstrukcja linii wykorzystuje wysoko technologiczne materiały, które dzięki zdolności fotokatalizy nadają jej właściwości antybakteryjne, a nawet antywirusowe, pozwalając uzyskać certyfikaty higieniczne (Przeprowadzone testy potwierdziły również możliwość eliminacji koronawirusów, takich jak Covid 19).

Od początku istnienia programu Rolling On Interroll (ROI), międzynarodowego programu Grupy Interroll, Cassioli jest jego oficjalnym partnerem. Ma on na celu stworzenie sieci globalnych kompetencji partnerów specjalizujących się w transporcie bliskim i automatyzacji procesów. Cassioli została uznana przez Interroll za Approved Accelerator dzięki coraz większemu zacieśnieniu wieloletnich relacji handlowych pomiędzy obiema firmami oraz zapewnieniu stosowania przez Cassioli znaku jakości ROI.

Program Rolling On Interroll opiera się na podstawowym przekonaniu, że w dzisiejszym szybkim tempie życia i ciągle zmieniającym się świecie nie można zrobić wszystkiego samemu. Uznaje się zatem, że połączenie sił z zaufanymi partnerami i inwestowanie w prawdziwą długoterminową współpracę przyniesie znacznie lepsze wyniki wszystkim zainteresowanym stronom.

Cassioli ma zaszczyt być częścią tego programu oraz cieszyć się nadanym statusem będącym wyrazem uznania doświadczenia i wiedzy, jakimi dysponuje w zakresie produktów Interroll.

Aby dowiedzieć się więcej o nadaniu Cassioli statusu „Approved Accelerator” i programie ROI, kliknij poniższe łącze:

https://www.rollingoninterroll.com/en/global-partner-network/explore/europe/italy/cassioli-srl.html

W czasie, w którym e-commerce przejmuje bezpośrednią sprzedaż detaliczną i w którym popyt jest coraz bardziej „just in time”, zarządzanie zapasami i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów stają się strategicznymi wyznacznikami sukcesu lub porażki firmy.

Właśnie w tej sytuacji, posiadanie magazynu o wysokiej sprawności technologicznej, oferującego efektywniejsze zarządzania nie tylko przychodzącymi i wychodzącymi towarami, ale przede wszystkim zapasami, staje się niezbędne, aby stać się konkurencyjnym na obecnym rynku.

Automatyczne magazyny, oddane do dyspozycji klientów przez firmę Cassioli umożliwiają pogodzenie w jednym systemie dokładności i szybkości operacji: dzięki skutecznemu zintegrowaniu układarek, pionowo ustawiane magazyny, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybki i precyzyjny przeładunek; ponadto można nie tylko ograniczyć błędy i ryzyko fizycznego uszkodzenia towaru, ale także znacznie skrócić czas potrzebny do zmagazynowania i przygotowania zamówień.

Firma Cassioli oferuje klientom różnego rodzaju magazyny dwu i wielogłębokościowe, magazyny pojemnikowe miniload na niewielkie towary, magazyny z układnicą palet i europalet, magazyny opon i opon zielonych oraz specjalne magazyny przeznaczone na duże ładunki, takie jak drewniane panele dla sektora meblarskiego.

W porównaniu z klasycznymi magazynami, w których zarówno interwencje człowieka jak i ręczne zarządzanie są fundamentalne, magazyny automatyczne oferują wyższy poziom niezawodności dzięki pełnej identyfikacji produktów i całkowitej kontroli etapu fizycznego i komputerowego przepływu, charakteryzującego logistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Należy podkreślić, że oprogramowania dostarczane przez Cassioli uzupełniają system i pozwalają na zaawansowane zarządzanie magazynem: magazyn automatyczny jest bowiem zintegrowany z pozostałymi funkcjami zakładowymi, takimi jak systemy automatycznej kompletacji, przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i ciągła kontrola zapasów.

Ponadto, jak już wspomniano, magazyny dwu i wielogłębokościowe, dzięki pracy wykonanej przez systemy satelitarne i układnicę, pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i objętości, umożliwiając składowanie dużych ilości towarów nawet w pomieszczeniach o stosunkowo ograniczonych wymiarach.

Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, są niewątpliwie oszczędności w zakresie zasobów, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zasobów ludzkich. Mówiąc o magazynach automatycznych, mamy tak naprawdę na myśli również te wszystkie środowiska pracy, które dzięki maszynom pracującym w trybie automatycznym i często zdalnie nie potrzebują ani oświetlenia, ani ogrzewania w budynkach magazynowych. Ma to miejsce w określonych środowiskach, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym, gdzie korzysta się z magazynów chłodniczych, w których utrzymywana jest stała i niezmienna temperatura. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa produktów, automatyzacja przyjmowania i wydawania towarów oznacza większe bezpieczeństwo dla samych pracowników, pracujących w warunkach ekstremalnych i potencjalnie zagrażających ich zdrowiu.

Co więcej, wyraźnie wzrasta wydajność i precyzja wewnętrznych operacji magazynowych, ponieważ maszyny mogą pracować na długich zmianach, nawet w święta i bez przerw nocnych: w ten sposób eliminowane są tak zwane „martwe czasy”, a operacje magazynowania, przeładunku i przygotowania zamówień są znacznie krótsze.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zainwestowanie w magazyn automatyczny wiąże się w wieloma korzyściami, między innymi:

 • Maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni
 • Lepszą organizacją i wydajnością produkcyjną
 • Znacznym zredukowaniem firmowych kosztów operacyjnych
 • Zmniejszeniem personelu i zatrudnieniem go do bardziej wykwalifikowanych czynności
 • Lepszą kontrolą przepływu towarów i efektywniejszym monitorowaniem zapasów
 • Zmniejszeniem błędów
 • Większą elastycznością
 • Inwentaryzacją w czasie rzeczywistym
 • Pracą ciągłą 24/7, nawet w trudnych warunkach (np. chłodnie)

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Cassioli produkuje automatyczne urządzenia pomocnicze dla linii produkcyjnych płyt izolowanych z poliuretanu PUR/PIR, wełny mineralnej MW lub polistyrenu PE.

Panele warstwowe lub izolowane to specjalne panele stosowane do izolacji termicznej i akustycznej. Płyty te, wykonane z dwóch arkuszy blachy z materiałem izolacyjnym wewnątrz, stanowią idealne rozwiązanie do izolacji dachów i ścian.
Od ponad 40 lat Cassioli wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie transportu materiałów i zarządzania procesami produkcyjnymi na rzecz firm produkujących płyty warstwowe z poliuretanu i wełny mineralnej, zarówno dla linii pracy ciągłej, jak i nieciągłej.
Instalacje pomocnicze dla linii produkcyjnych płyt warstwowych dostarczanych przez Cassioli są wysoce zautomatyzowane.


Dzięki naszym specjalnym systemom jesteśmy w stanie zrealizować kompletne układy pomocnicze do skomplikowanych operacji rozładunku i transportu (chłodzenie, obracanie, układanie w stosy, pakowanie w stosy i wkładanie elementów styropianowych). Pojedynczy wycięty panel, wychodzący z podwójnej taśmy, jest odbierany, schładzany, w razie potrzeby obracany, układany w stosy i dostarczany na koniec instalacji w stanie doskonale zapakowanym i gotowym do wysyłki.
Szczególna elastyczność systemów Cassioli pozwala na rozszerzenie całego procesu rozładunku na wszystkie rodzaje paneli, zarówno panele ścienne jak i dachowe, faliste lub dachówkowe, czy też ze specjalnymi profilami z blachy. Zarządzanie poszczególnymi typami paneli jest automatyczne, bez konieczności interwencji operatora: operator musi jedynie prowadzić normalny nadzór nad liniami podczas pracy.

Dzięki naszym systemom możliwe jest również zautomatyzowanie części procesu produkcji płyt z wełny mineralnej. Cassioli przejmuje zarządzanie wełną mineralną poprzez automatyzację operacji pobierania wkładu, przycinania go na wymiar, obracania, wyrównywania i wstawiania wewnątrz arkuszy przed wejściem taśmy podwójnej. Dotyczy to zarówno listew wypełniających płytę, jak i falistych trapezów wypełniających. Jeśli chodzi o systemy zarządzania panelami, również w tym przypadku wszystkie operacje odbywają się automatycznie, bez konieczności interwencji operatora: również w tym przypadku operator musi jedynie podawać stosy wkładów na początku linii, wymieniać urządzenia wieloostrzowe do docinania grubości panelu na wymiar i prowadzić normalny nadzór nad resztą operacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych zautomatyzowanych systemach?
Skontaktuj się z Cassioli w sprawie osobistej konsultacji!

 

W zakładzie w Empoli zainstalowano innowacyjny automatyczny system transportu bliskiego i magazynowania surowców

 

Firma Cassioli zrealizowała nowy magazyn zautomatyzowany dla firmy Sammontana, jednej z najważniejszych włoskich firm spożywczych specjalizujących się w produkcji lodów i mrożonych croissantów. Ta toskańska firma założona w 1946 roku w Empoli, które jest jej siedzibą do dziś, posiada 20% udziału we włoskim rynku przemysłu produkcji lodów i około 40% udziału w rynku mrożonych rogalików.

Firma Sammontana zwróciła się do Cassioli w sprawie budowy zautomatyzowanego magazynu surowców na terenie o kształcie romboidalnym, znajdującym się przy jej siedzibie głównej. Prawdziwym wyzwaniem dla naszej firmy było zaprojektowanie magazynu, który byłby w stanie maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, biorąc pod uwagę utrudnienia spowodowane specyfiką kształtu powierzchni.

Dzięki know-how zdobytemu na przestrzeni lat oraz inwestycjom w badania nad coraz bardziej zaawansowanymi, zrównoważonymi i modułowymi technologiami, firma Cassioli stała się jednym z liderów w branży automatyki przemysłowej dla sektora żywności i napojów, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie magazynowania i transportu produktów i półproduktów przemysłu spożywczego, które są doskonale dostosowane do każdego rodzaju środowiska.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb firmy Sammontana, firma Cassioli zaprojektowała system składowania składający się z 4 układnic o podwójnej głębokości oraz specjalnej układnicy ICRANE z satelitą ISAT, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać przestrzeń użytkową dzięki składowaniu palet na wielu głębokościach.

sammontana-automated-warehouse-cassioli

Oprócz magazynu zautomatyzowanego Cassioli opracowała również wydajny system transportu bliskiego składający się z automatycznych przenośników, wózków RGV i specjalnych podnośników, które umożliwiają przemieszczanie palet na różnych poziomach magazynu. Pojazdy RGV, które poruszają się w obiegu zamkniętym, pełnią podwójną funkcję: z jednej strony wykonują załadunek magazynu na wejściu, z drugiej zaś pobierają paletę z magazynu na wyjściu.

Nie tylko systemy automatyki i składowania. Firma Cassioli dostarczyła również innowacyjny system przeciwpożarowy ze zbiornikiem i rezerwą wody, która go zasila: mowa tu o instalacji zraszaczy z wewnętrzną i zewnętrzną siecią hydrantową, pompownią i systemami wykrywania dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Partnerstwo z Cassioli pozwoliło firmie Sammontana zwiększyć pojemność magazynową o 100% dzięki pełnemu wykorzystaniu nowo dostępnej powierzchni, a także przyspieszyć proces produkcyjny i znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków eksploatacyjnych dzięki zastosowaniu maszyn zarządzanych przez zautomatyzowane systemy, które działają na zasadzie pełnej autonomii. Należy również podkreślić, że wszystkie zainstalowane systemy w pełni spełniają podstawowe kryteria „Przemysłu 4.0” (sterowanie za pośrednictwem PLC; połączenie z zakładowymi systemami informatycznymi; integracja z zakładowym systemem logistycznym; prosty i intuicyjny interfejs człowiek-maszyna; zgodność z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji, serwisu i zdalnego sterowania).

 

Nowoczesna i innowacyjna przestrzeń pod względem wyposażenia i zarządzania

Cassioli, firma dbająca o ochronę środowiska i dobro pracowników, przygotowuje się do otwarcia nowej stołówki firmowej w najnowszym zakładzie produkcyjnym, wybudowanym i ukończonym w niecały rok pomimo przerwy w pracach ze względu Covid-19.

Nowa stołówka będzie całkowicie zreformowanym środowiskiem zarówno z punktu widzenia wyposażenia, jak i filozofii firmy, coraz bardziej zorientowanej na redukcję odpadów, a w szczególności na ograniczenie wykorzystania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Zaangażowanie firmy Cassioli w ochronę środowiska naturalnego ujawniło się już kilka lat temu w postaci selektywnej zbiórki papieru, plastiku i tektury zarówno w biurach, jak i w działach produkcji; z drugiej strony, w ostatnich miesiącach plastik został stopniowo wyeliminowany z automatów do kawy i gorących napojów, i zastąpiony przez papierowe kubki i biodegradowalne patyczki.

Koniec z plastikowymi kubkami do kawy i nie tylko.

Największą zmianą w nowej stołówce będzie całkowita eliminacja jednorazowej zastawy stołowej z tworzywa sztucznego, którą zastąpią talerze ceramiczne i stalowe sztućce. Plastikowe butelki zostaną natomiast zastąpione butelkami ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku, podarowanymi przez firmę każdemu pracownikowi. Butelki na wodę pozwolą na pobieranie wody z dystrybutorów znajdujących się w różnych częściach firmy i drastycznie zmniejszą ilość odpadów.

Reorganizacja pomieszczeń łączy wystrój, ekologię i komfort, skupiając się na zapewnieniu pracownikom przerwy na lunch w przyjemnym, pięknym i nowoczesnym otoczeniu.

Dzięki nowej stołówce zmieni się także sposób rezerwacji posiłków, który dzięki specjalnemu oprogramowaniu zaprojektowanemu wewnętrznie przez naszych programistów zostanie całkowicie zdigitalizowany: dostęp i wyjście z pomieszczenia odbywać się będzie przy użyciu identyfikatora pracownika.

Przestrzeń stołówki, całkowicie nowa i ulepszona zarówno z estetycznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia, została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zdrowotnymi dotyczącymi zapobiegania zarażeniu Covid-19: siedzenia w stołówkach będą oddalone od siebie o ponad metr, zostaną zainstalowane przegrody z pleksiglasu w celu oddzielenia jednego stanowiska od drugiego; wielką innowacją będą stoły z blatem wykonanym z Krion, nowoczesnego materiału, który można łatwo odkazić jednorazowymi chusteczkami higienicznymi po spożyciu posiłku.

Zmiany w stołówce zostaną wydłużone, aby uniknąć przepełnienia i ułatwić zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami.

W celu promowania oszczędności energii i zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na dachu nowej hali przemysłowej zainstalowano panele fotowoltaiczne z systemem najnowszej generacji, który ma za zadanie wytwarzać czystą energię o niskim wpływie na środowisko.

„Nasza firma z wielkim entuzjazmem zainwestowała w projekt nowej stołówki, odnowioną przestrzeń dla pracowników, ale także początek projektu zrównoważonego rozwoju, który ma na celu ograniczenie ilości tworzyw sztucznych, co jest obecnie ogromnym problemem dla globalnego ekosystemu” – oświadczył dyrektor generalny Carlo Cassioli. „Jest to mały gest, który, mamy nadzieję, będzie również przykładem szerzenia kultury szacunku dla otaczającego nas środowiska, zasobu cennego dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń.”

Cassioli po raz kolejny potwierdziło wysokie standardy oferowane swoim pracownikom w zakresie jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności, oferując najnowocześniejsze pomieszczenie, obsługiwane przez cyfrowy system rezerwacji, który gwarantuje elastyczność i optymalizację czasu.

Decyzja o wyeliminowaniu zastawy stołowej i pojemników z tworzyw sztucznych była ważną inicjatywą, spoglądającą w przyszłość, a tym samym wyprzedzającą europejską dyrektywę, która przewiduje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2021 roku.

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529