W czasie, w którym e-commerce przejmuje bezpośrednią sprzedaż detaliczną i w którym popyt jest coraz bardziej „just in time”, zarządzanie zapasami i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów stają się strategicznymi wyznacznikami sukcesu lub porażki firmy.

Właśnie w tej sytuacji, posiadanie magazynu o wysokiej sprawności technologicznej, oferującego efektywniejsze zarządzania nie tylko przychodzącymi i wychodzącymi towarami, ale przede wszystkim zapasami, staje się niezbędne, aby stać się konkurencyjnym na obecnym rynku.

Automatyczne magazyny, oddane do dyspozycji klientów przez firmę Cassioli umożliwiają pogodzenie w jednym systemie dokładności i szybkości operacji: dzięki skutecznemu zintegrowaniu układarek, pionowo ustawiane magazyny, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybki i precyzyjny przeładunek; ponadto można nie tylko ograniczyć błędy i ryzyko fizycznego uszkodzenia towaru, ale także znacznie skrócić czas potrzebny do zmagazynowania i przygotowania zamówień.

Firma Cassioli oferuje klientom różnego rodzaju magazyny dwu i wielogłębokościowe, magazyny pojemnikowe miniload na niewielkie towary, magazyny z układnicą palet i europalet, magazyny opon i opon zielonych oraz specjalne magazyny przeznaczone na duże ładunki, takie jak drewniane panele dla sektora meblarskiego.

W porównaniu z klasycznymi magazynami, w których zarówno interwencje człowieka jak i ręczne zarządzanie są fundamentalne, magazyny automatyczne oferują wyższy poziom niezawodności dzięki pełnej identyfikacji produktów i całkowitej kontroli etapu fizycznego i komputerowego przepływu, charakteryzującego logistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Należy podkreślić, że oprogramowania dostarczane przez Cassioli uzupełniają system i pozwalają na zaawansowane zarządzanie magazynem: magazyn automatyczny jest bowiem zintegrowany z pozostałymi funkcjami zakładowymi, takimi jak systemy automatycznej kompletacji, przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i ciągła kontrola zapasów.

Ponadto, jak już wspomniano, magazyny dwu i wielogłębokościowe, dzięki pracy wykonanej przez systemy satelitarne i układnicę, pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i objętości, umożliwiając składowanie dużych ilości towarów nawet w pomieszczeniach o stosunkowo ograniczonych wymiarach.

Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, są niewątpliwie oszczędności w zakresie zasobów, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zasobów ludzkich. Mówiąc o magazynach automatycznych, mamy tak naprawdę na myśli również te wszystkie środowiska pracy, które dzięki maszynom pracującym w trybie automatycznym i często zdalnie nie potrzebują ani oświetlenia, ani ogrzewania w budynkach magazynowych. Ma to miejsce w określonych środowiskach, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym, gdzie korzysta się z magazynów chłodniczych, w których utrzymywana jest stała i niezmienna temperatura. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa produktów, automatyzacja przyjmowania i wydawania towarów oznacza większe bezpieczeństwo dla samych pracowników, pracujących w warunkach ekstremalnych i potencjalnie zagrażających ich zdrowiu.

Co więcej, wyraźnie wzrasta wydajność i precyzja wewnętrznych operacji magazynowych, ponieważ maszyny mogą pracować na długich zmianach, nawet w święta i bez przerw nocnych: w ten sposób eliminowane są tak zwane „martwe czasy”, a operacje magazynowania, przeładunku i przygotowania zamówień są znacznie krótsze.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zainwestowanie w magazyn automatyczny wiąże się w wieloma korzyściami, między innymi:

 • Maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni
 • Lepszą organizacją i wydajnością produkcyjną
 • Znacznym zredukowaniem firmowych kosztów operacyjnych
 • Zmniejszeniem personelu i zatrudnieniem go do bardziej wykwalifikowanych czynności
 • Lepszą kontrolą przepływu towarów i efektywniejszym monitorowaniem zapasów
 • Zmniejszeniem błędów
 • Większą elastycznością
 • Inwentaryzacją w czasie rzeczywistym
 • Pracą ciągłą 24/7, nawet w trudnych warunkach (np. chłodnie)

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Cassioli produkuje automatyczne urządzenia pomocnicze dla linii produkcyjnych płyt izolowanych z poliuretanu PUR/PIR, wełny mineralnej MW lub polistyrenu PE.

Panele warstwowe lub izolowane to specjalne panele stosowane do izolacji termicznej i akustycznej. Płyty te, wykonane z dwóch arkuszy blachy z materiałem izolacyjnym wewnątrz, stanowią idealne rozwiązanie do izolacji dachów i ścian.
Od ponad 40 lat Cassioli wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie transportu materiałów i zarządzania procesami produkcyjnymi na rzecz firm produkujących płyty warstwowe z poliuretanu i wełny mineralnej, zarówno dla linii pracy ciągłej, jak i nieciągłej.
Instalacje pomocnicze dla linii produkcyjnych płyt warstwowych dostarczanych przez Cassioli są wysoce zautomatyzowane.


Dzięki naszym specjalnym systemom jesteśmy w stanie zrealizować kompletne układy pomocnicze do skomplikowanych operacji rozładunku i transportu (chłodzenie, obracanie, układanie w stosy, pakowanie w stosy i wkładanie elementów styropianowych). Pojedynczy wycięty panel, wychodzący z podwójnej taśmy, jest odbierany, schładzany, w razie potrzeby obracany, układany w stosy i dostarczany na koniec instalacji w stanie doskonale zapakowanym i gotowym do wysyłki.
Szczególna elastyczność systemów Cassioli pozwala na rozszerzenie całego procesu rozładunku na wszystkie rodzaje paneli, zarówno panele ścienne jak i dachowe, faliste lub dachówkowe, czy też ze specjalnymi profilami z blachy. Zarządzanie poszczególnymi typami paneli jest automatyczne, bez konieczności interwencji operatora: operator musi jedynie prowadzić normalny nadzór nad liniami podczas pracy.

Dzięki naszym systemom możliwe jest również zautomatyzowanie części procesu produkcji płyt z wełny mineralnej. Cassioli przejmuje zarządzanie wełną mineralną poprzez automatyzację operacji pobierania wkładu, przycinania go na wymiar, obracania, wyrównywania i wstawiania wewnątrz arkuszy przed wejściem taśmy podwójnej. Dotyczy to zarówno listew wypełniających płytę, jak i falistych trapezów wypełniających. Jeśli chodzi o systemy zarządzania panelami, również w tym przypadku wszystkie operacje odbywają się automatycznie, bez konieczności interwencji operatora: również w tym przypadku operator musi jedynie podawać stosy wkładów na początku linii, wymieniać urządzenia wieloostrzowe do docinania grubości panelu na wymiar i prowadzić normalny nadzór nad resztą operacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych zautomatyzowanych systemach?
Skontaktuj się z Cassioli w sprawie osobistej konsultacji!

 

W zakładzie w Empoli zainstalowano innowacyjny automatyczny system transportu bliskiego i magazynowania surowców

 

Firma Cassioli zrealizowała nowy magazyn zautomatyzowany dla firmy Sammontana, jednej z najważniejszych włoskich firm spożywczych specjalizujących się w produkcji lodów i mrożonych croissantów. Ta toskańska firma założona w 1946 roku w Empoli, które jest jej siedzibą do dziś, posiada 20% udziału we włoskim rynku przemysłu produkcji lodów i około 40% udziału w rynku mrożonych rogalików.

Firma Sammontana zwróciła się do Cassioli w sprawie budowy zautomatyzowanego magazynu surowców na terenie o kształcie romboidalnym, znajdującym się przy jej siedzibie głównej. Prawdziwym wyzwaniem dla naszej firmy było zaprojektowanie magazynu, który byłby w stanie maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, biorąc pod uwagę utrudnienia spowodowane specyfiką kształtu powierzchni.

Dzięki know-how zdobytemu na przestrzeni lat oraz inwestycjom w badania nad coraz bardziej zaawansowanymi, zrównoważonymi i modułowymi technologiami, firma Cassioli stała się jednym z liderów w branży automatyki przemysłowej dla sektora żywności i napojów, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie magazynowania i transportu produktów i półproduktów przemysłu spożywczego, które są doskonale dostosowane do każdego rodzaju środowiska.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb firmy Sammontana, firma Cassioli zaprojektowała system składowania składający się z 4 układnic o podwójnej głębokości oraz specjalnej układnicy ICRANE z satelitą ISAT, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać przestrzeń użytkową dzięki składowaniu palet na wielu głębokościach.

sammontana-automated-warehouse-cassioli

Oprócz magazynu zautomatyzowanego Cassioli opracowała również wydajny system transportu bliskiego składający się z automatycznych przenośników, wózków RGV i specjalnych podnośników, które umożliwiają przemieszczanie palet na różnych poziomach magazynu. Pojazdy RGV, które poruszają się w obiegu zamkniętym, pełnią podwójną funkcję: z jednej strony wykonują załadunek magazynu na wejściu, z drugiej zaś pobierają paletę z magazynu na wyjściu.

Nie tylko systemy automatyki i składowania. Firma Cassioli dostarczyła również innowacyjny system przeciwpożarowy ze zbiornikiem i rezerwą wody, która go zasila: mowa tu o instalacji zraszaczy z wewnętrzną i zewnętrzną siecią hydrantową, pompownią i systemami wykrywania dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Partnerstwo z Cassioli pozwoliło firmie Sammontana zwiększyć pojemność magazynową o 100% dzięki pełnemu wykorzystaniu nowo dostępnej powierzchni, a także przyspieszyć proces produkcyjny i znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków eksploatacyjnych dzięki zastosowaniu maszyn zarządzanych przez zautomatyzowane systemy, które działają na zasadzie pełnej autonomii. Należy również podkreślić, że wszystkie zainstalowane systemy w pełni spełniają podstawowe kryteria „Przemysłu 4.0” (sterowanie za pośrednictwem PLC; połączenie z zakładowymi systemami informatycznymi; integracja z zakładowym systemem logistycznym; prosty i intuicyjny interfejs człowiek-maszyna; zgodność z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji, serwisu i zdalnego sterowania).

 

Nowoczesna i innowacyjna przestrzeń pod względem wyposażenia i zarządzania

Cassioli, firma dbająca o ochronę środowiska i dobro pracowników, przygotowuje się do otwarcia nowej stołówki firmowej w najnowszym zakładzie produkcyjnym, wybudowanym i ukończonym w niecały rok pomimo przerwy w pracach ze względu Covid-19.

Nowa stołówka będzie całkowicie zreformowanym środowiskiem zarówno z punktu widzenia wyposażenia, jak i filozofii firmy, coraz bardziej zorientowanej na redukcję odpadów, a w szczególności na ograniczenie wykorzystania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Zaangażowanie firmy Cassioli w ochronę środowiska naturalnego ujawniło się już kilka lat temu w postaci selektywnej zbiórki papieru, plastiku i tektury zarówno w biurach, jak i w działach produkcji; z drugiej strony, w ostatnich miesiącach plastik został stopniowo wyeliminowany z automatów do kawy i gorących napojów, i zastąpiony przez papierowe kubki i biodegradowalne patyczki.

Koniec z plastikowymi kubkami do kawy i nie tylko.

Największą zmianą w nowej stołówce będzie całkowita eliminacja jednorazowej zastawy stołowej z tworzywa sztucznego, którą zastąpią talerze ceramiczne i stalowe sztućce. Plastikowe butelki zostaną natomiast zastąpione butelkami ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku, podarowanymi przez firmę każdemu pracownikowi. Butelki na wodę pozwolą na pobieranie wody z dystrybutorów znajdujących się w różnych częściach firmy i drastycznie zmniejszą ilość odpadów.

Reorganizacja pomieszczeń łączy wystrój, ekologię i komfort, skupiając się na zapewnieniu pracownikom przerwy na lunch w przyjemnym, pięknym i nowoczesnym otoczeniu.

Dzięki nowej stołówce zmieni się także sposób rezerwacji posiłków, który dzięki specjalnemu oprogramowaniu zaprojektowanemu wewnętrznie przez naszych programistów zostanie całkowicie zdigitalizowany: dostęp i wyjście z pomieszczenia odbywać się będzie przy użyciu identyfikatora pracownika.

Przestrzeń stołówki, całkowicie nowa i ulepszona zarówno z estetycznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia, została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zdrowotnymi dotyczącymi zapobiegania zarażeniu Covid-19: siedzenia w stołówkach będą oddalone od siebie o ponad metr, zostaną zainstalowane przegrody z pleksiglasu w celu oddzielenia jednego stanowiska od drugiego; wielką innowacją będą stoły z blatem wykonanym z Krion, nowoczesnego materiału, który można łatwo odkazić jednorazowymi chusteczkami higienicznymi po spożyciu posiłku.

Zmiany w stołówce zostaną wydłużone, aby uniknąć przepełnienia i ułatwić zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami.

W celu promowania oszczędności energii i zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na dachu nowej hali przemysłowej zainstalowano panele fotowoltaiczne z systemem najnowszej generacji, który ma za zadanie wytwarzać czystą energię o niskim wpływie na środowisko.

„Nasza firma z wielkim entuzjazmem zainwestowała w projekt nowej stołówki, odnowioną przestrzeń dla pracowników, ale także początek projektu zrównoważonego rozwoju, który ma na celu ograniczenie ilości tworzyw sztucznych, co jest obecnie ogromnym problemem dla globalnego ekosystemu” – oświadczył dyrektor generalny Carlo Cassioli. „Jest to mały gest, który, mamy nadzieję, będzie również przykładem szerzenia kultury szacunku dla otaczającego nas środowiska, zasobu cennego dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń.”

Cassioli po raz kolejny potwierdziło wysokie standardy oferowane swoim pracownikom w zakresie jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności, oferując najnowocześniejsze pomieszczenie, obsługiwane przez cyfrowy system rezerwacji, który gwarantuje elastyczność i optymalizację czasu.

Decyzja o wyeliminowaniu zastawy stołowej i pojemników z tworzyw sztucznych była ważną inicjatywą, spoglądającą w przyszłość, a tym samym wyprzedzającą europejską dyrektywę, która przewiduje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2021 roku.

Nowe urządzenie rentgenowskie Smiths Detection zapewni większe bezpieczeństwo i usprawnienie procedur odprawy

Firma Cassioli zakończyła niedawno instalację nowej linii Fast2Check ATRS do odprawy pasażerów na międzynarodowym lotnisku Rzym Fiumicino.

To duży krok naprzód dla naszej firmy i dla procedur kontrolnych, dzięki integracji z innowacyjną maszyną rentgenowską produkowaną przez Smiths Detection. Wyjątkową cechą tego zaawansowanego systemu jest trójwymiarowa technologia skanowania urządzenia rentgenowskiego, certyfikowana zgodnie z przepisami „C3”, która w porównaniu z tradycyjnymi systemami pozwoli pasażerom na przejście zwykłych procedur kontrolnych bez konieczności wyjmowania niczego z bagażu podręcznego.

Jest to wspaniała innowacja dla firmy Cassioli, która uzupełnia pierwszą instalację tego nowego systemu na lotnisku w Rzymie, oraz pierwsza maszyna rentgenowska klasy 3 zintegrowana z Fast2Check.

Przyjrzyjmy się bliżej specyfice tej nowej maszyny.

Podczas procedur kontrolnych personel lotniska zazwyczaj zachęca pasażerów do wyjmowania z toreb i walizek przedmiotów takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery, płyny i wszystkiego, co uważa za „nieodpowiednie” do automatycznej identyfikacji i kontroli za pomocą tradycyjnych urządzeń rentgenowskich.

Nowa maszyna Smiths Detection, dzięki technologii tomograficznej, jest w stanie kontrolować tego typu obiekty nawet w bagażu podręcznym. Rezultatem jest znaczne usprawnienie procedur kontrolnych dzięki przyspieszeniu procedur dla pasażerów ze względu na znaczną oszczędność czasu, którą można osiągnąć poprzez wyeliminowanie wyjmowania przedmiotów przed kontrolą i ponowne umieszczanie ich w torbach przy wyjściu po zakończeniu kontroli.

Wszystko to przy znacznym wzroście bezpieczeństwa, dzięki skuteczniejszej zdolności wykrywania zagrożeń przez nowoczesne urządzenia.

 

 

W ramach strategii ekspansji międzynarodowej Cassioli zawarło umowę o preferencyjnej dystrybucji swoich systemów intralogistycznych na rynek południowoamerykański z meksykańską firmą IK Consulting

IK Consulting jest firmą, która oferuje efektywne usługi doradcze, projektowe, produkcyjne i integracyjne zarówno dla tradycyjnych, jak i zautomatyzowanych systemów magazynowych i asortymentowych. Poprzez dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań w zakresie transportu wewnętrznego IK Consulting pomaga zwiększyć wydajność i konkurencyjność meksykańskich firm i nie tylko.

Z punktu widzenia Cassioli obszar meksykański jest strategiczny w ramach planu wzrostu i ekspansji handlowej w kierunku nowych obszarów zainteresowania.

Umowa z IK Consulting, jednym z głównych graczy w sektorze automatyki przemysłowej, jest więc umową korzystną dla obu stron, która pozwoli nam oferować naszym klientom najnowocześniejsze i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania technologiczne, a także staranny i szczegółowy serwis konserwacyjny i posprzedażowy.

Wśród głównych sektorów, w których działamy, najbardziej strategiczne dla współpracy Cassioli i IK Consulting są następujące branże:

 • Żywność i napoje
 • Higiena i uroda
 • Motoryzacja
 • Urządzenia gospodarstwa domowego
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Handel elektroniczny

Kontynuacja ekspansji Cassioli na nowe rynki poza granicami Włoch

Dzięki 3 różnym zakładom produkcyjnym, biurom sprzedaży na 4 różnych kontynentach i partnerom biznesowym na całym świecie, Cassioli jest teraz szybko rozwijającą się organizacją dzięki ciągłym innowacjom i zyskownym partnerstwom z ważnymi firmami z branży automatyki przemysłowej.

W celu rozszerzenia i wzmocnienia swojej siły handlowej Cassioli zawarło umowę z Egatec, ważną firmą zagraniczną, która będzie nadzorować dla nas rynek skandynawski.

Egatec, z siedzibą w Danii, jest firmą specjalizującą się w automatyce przemysłowej, na co dzień opracowującą zyskowne i najnowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym procesy produkcyjne klientów są naprawdę konkurencyjne. Egatec, jako oficjalny partner Cassioli, będzie reprezentować naszą firmę nie tylko w Danii, ale także w Norwegii, Szwecji, Islandii, Finlandii, Estonii, na Łotwie i Litwie, z umowami na wyłączność na niektóre z naszych zautomatyzowanych systemów, takich jak systemy kompletacji, zautomatyzowane magazyny, linie montażowe oraz rozwiązania transportowe.

Porozumienie z firmą Egatec stanowi kolejny krok naprzód dla firmy Cassioli, która codziennie inwestuje w innowacje i dąży do coraz większego zaznaczania swojej obecności w Europie i poza nią.

Systemy automatycznego transportu i magazynowania dla przemysłu spożywczego

Cassioli, wiodąca firma na rynku automatyki przemysłowej, opracowała systemy automatyczne o wysokiej wydajności technologicznej specjalnie dla sektora spożywczego.
Dzięki know-how zdobytemu na przestrzeni lat oraz inwestycjom w badania nad coraz bardziej zaawansowanymi, zrównoważonymi i modułowymi technologiami, Cassioli jest w stanie stworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie magazynowania i transportu produktów i półproduktów przemysłu spożywczego, które są doskonale dostosowane do każdego rodzaju środowiska.
Od produkcji, poprzez montaż, pakowanie i przechowywanie, systemy Cassioli umożliwiają firmom z branży spożywczej przyspieszenie każdego kroku pracy, co skutkuje uproszczeniem procedur i niesamowitą oszczędnością czasu i kosztów.
Dla każdej branży spożywczej Cassioli jest w stanie zaprojektować najlepsze rozwiązanie zgodnie z konkretnymi potrzebami klienta: nie tylko automatyczne magazyny do składowania surowców i wyrobów gotowych, ale również sekcje dedykowane do przyjmowania palet produkcyjnych oraz systemy sortowania i przenoszenia palet.
Jeśli chodzi o składowanie, Cassioli oferuje różne rodzaje automatycznych systemów do zarządzania magazynem, generujących przyspieszenie procesów, gwarantujących dokładność zamówień, dostępność, szybkość i precyzję dostaw. Możliwość wykorzystania magazynu zarówno na wysokości, jak i na wielu głębokościach, pozwala na uzyskanie większej dostępności przestrzeni, zmniejszając – lub całkowicie eliminując – konieczność zatrudniania operatorów dedykowanych do kompletacji i składowania towarów.
Ciągłe badania i stosowanie nowych technologii doprowadziły Cassioli do opracowania specjalnych instalacji do niskich temperatur, idealnych dla produktów mrożonych: automatyczne magazyny wyposażone w maszyny najnowszej generacji są w stanie pracować w temperaturze od -30° do +40°, bez jakiegokolwiek wpływu na działanie i wydajność instalacji. Zastosowanie satelitów (wahadłowych wózków paletowych) umożliwiło ogromną optymalizację przestrzeni magazynowej, skracając czas wprowadzania i wyprowadzania towarów oraz zwiększając ogólną pojemność magazynu. Do tego dochodzi oszczędność energii wynikająca z braku oświetlenia wewnątrz magazynów automatycznych, ponieważ maszyny mogą pracować w sposób automatyczny i ciągły, bez konieczności stosowania oświetlenia.
Oprócz magazynów automatycznych, systemy transportowe Cassioli ułatwiają przenoszenie produktów z jednej strony na drugą w sposób w pełni zautomatyzowany: przenośniki i AGV to tylko niektóre z maszyn, które umożliwiają szybki i bezpieczny transport towarów w obszarze roboczym, poprawiając wydajność i redukując koszty operacyjne i koszty pracy. Dzięki zastosowaniu pojazdów RGV i EMS, wózków wahadłowych z napędem silnikowym, które poruszają się po torach jednoszynowych na podłożu lub w konfiguracji podwieszonej, możliwe jest również połączenie różnych obszarów magazynowych ze strefami produkcji, kompletacji i wysyłki poprzez specjalne zatoki interfejsowe.
Cassioli jest więc idealnym dostawcą dla branży spożywczej, mogącym zarządzać nie tylko urządzeniami do magazynowania i przeładunku, ale także systemem zarządzania i informacji, który zapewnia pełną identyfikowalność towarów.
Oprogramowanie zarządzające Cassioli jest zdolne do zarządzania wszystkimi procesami, od przychodzącego po wysyłkę.
Powstały w ten sposób system gwarantuje wysoki poziom efektywności wszystkich działań związanych z powierzchnią magazynową oraz pozwala na dużą elastyczność w strukturze magazynu, zapewniając wysoką funkcjonalność w działaniach związanych z odbiorem i wysyłką, a także podnosząc jakość i terminowość wysyłki.

FAST2CHECK EASY pozwoli na znaczne usprawnienie operacji kontroli bagażu podręcznego

Port lotniczy Marco Polo w Wenecji wybrał nowe rozwiązanie FAST2CHECK EASY w celu zwiększenia przepustowości i optymalizacji procedur bezpieczeństwa przy bramkach pasażerskich.

Skuteczna obsługa i kontrola bezpieczeństwa bagażu podręcznego jest obecnie priorytetem dla portów lotniczych na całym świecie. Bagaż musi być transportowany, obsługiwany i sprawdzany z zachowaniem precyzji, prędkości i bezpieczeństwa.

CASSIOLI Airport Division oferuje specjalne systemy automatyczne zarówno do transportu i sortowania bagażu rejestrowanego, jak i do kontroli bagażu podręcznego. Linie kontrolne muszą zapewniać nie tylko efektywność bezpieczeństwa, ale także szybkość i ergonomię procesów dla pasażerów i operatorów.

FAST2CHECK EASY jest odpowiedzią na te wyzwania – jest to właśnie przestrzeń, w której toczy się gra o zwiększenie wydajności ruchu i procesów związanych z bezpieczeństwem.

Po instalacjach wykonanych na lotniskach w Rzymie Fiumicino, Neapolu, Florencji, Bolonii, Madrycie, Sewilli i Santiago Cassioli zainstaluje ten innowacyjny system kontroli bagażu podręcznego na lotnisku Marco Polo, gdzie oprócz zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, zoptymalizuje on przestrzeń i przyspieszy przepływ pasażerów.

W jaki sposób? Dzięki nowemu systemowi recyrkulacji i zarządzania tacami, opracowanemu specjalnie na potrzeby optymalizacji przepływu, FAST2CHECK EASY jest idealnym rozwiązaniem dla lotnisk o szczególnie ograniczonej powierzchni. Większość systemów recyrkulacji tac znajdujących się na rynku potrzebuje obszarów od 16 do 20 metrów, aby zapewnić znaczący wzrost ruchu i wydajności.

Z kolei system FAST2CHECK EASY Cassioli pozwala lotniskom na korzystanie z zalet systemu równoległej i jednoczesnej obsługi nawet do 4 pasażerów, o łącznej długości poniżej 12 metrów.

Lotnisko Marco Polo w Wenecji, z 7 nowymi liniami Cassioli, ma na celu zarządzanie spodziewanym wzrostem ruchu w ciągu najbliższych 2 lat, w oczekiwaniu na nowy terminal, który zrealizuje imponujące plany rozwoju trzeciego najważniejszego lotniska we Włoszech.

 

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529