Bez kategorii

AENA, organ odpowiedzialny za hiszpańskie lotniska i nawigację lotniczą, po lotniskach w Madrycie, Santiago i Sewilli, ponownie wybiera Cassioli jako partnera do operacji kontroli bagażu podręcznego za pośrednictwem innowacyjnego Fast2Check Cassioli, który oprócz zagwarantowania wysokich standardów bezpieczeństwa, będzie w stanie zoptymalizować przestrzeń i przyspieszyć przepływ pasażerów, znacznie poprawiając zarówno wrażenia z podróży, jak i użyteczność i ergonomię inspektorów.

Systemy Cassioli do automatycznego zarządzania tacami przy bramkach bezpieczeństwa i ich zwrotem (ATRS) będą zatem częścią planu odnowienia Terminalu 2 lotniska w Barcelonie i zostaną zainstalowane w nowym obszarze przeznaczonym dla odlotów. Łącznie zostanie zainstalowanych 25 nowych linii Fast2Check o długości do 24 metrów. Łącznie 25 linii zostanie podzielonych na 18 Fast2Check Advanced i 7 Fast2Check Easy i wszystkie będą już przygotowane do instalacji nowej generacji tomograficznych aparatów rentgenowskich kategorii C3.

Instalacja nowych Fast2Checks zapewni istotne korzyści z punktu widzenia bezpieczeństwa dzięki innowacyjnej linii sortowania podejrzanego bagażu, która pozwoli na selekcję odrzuconego bagażu niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa w sposób szybki i całkowicie automatyczny, oraz automatyczny transport tego samego na odcinku linii przeznaczonym do bardziej szczegółowych kontroli lub uzgodnienia z pasażerem.

Innowacyjna konstrukcja linii wykorzystuje wysoko technologiczne materiały, które dzięki zdolności fotokatalizy nadają jej właściwości antybakteryjne, a nawet antywirusowe, pozwalając uzyskać certyfikaty higieniczne (Przeprowadzone testy potwierdziły również możliwość eliminacji koronawirusów, takich jak Covid 19).

Od początku istnienia programu Rolling On Interroll (ROI), międzynarodowego programu Grupy Interroll, Cassioli jest jego oficjalnym partnerem. Ma on na celu stworzenie sieci globalnych kompetencji partnerów specjalizujących się w transporcie bliskim i automatyzacji procesów. Cassioli została uznana przez Interroll za Approved Accelerator dzięki coraz większemu zacieśnieniu wieloletnich relacji handlowych pomiędzy obiema firmami oraz zapewnieniu stosowania przez Cassioli znaku jakości ROI.

Program Rolling On Interroll opiera się na podstawowym przekonaniu, że w dzisiejszym szybkim tempie życia i ciągle zmieniającym się świecie nie można zrobić wszystkiego samemu. Uznaje się zatem, że połączenie sił z zaufanymi partnerami i inwestowanie w prawdziwą długoterminową współpracę przyniesie znacznie lepsze wyniki wszystkim zainteresowanym stronom.

Cassioli ma zaszczyt być częścią tego programu oraz cieszyć się nadanym statusem będącym wyrazem uznania doświadczenia i wiedzy, jakimi dysponuje w zakresie produktów Interroll.

Aby dowiedzieć się więcej o nadaniu Cassioli statusu „Approved Accelerator” i programie ROI, kliknij poniższe łącze:

https://www.rollingoninterroll.com/en/global-partner-network/explore/europe/italy/cassioli-srl.html

W czasie, w którym e-commerce przejmuje bezpośrednią sprzedaż detaliczną i w którym popyt jest coraz bardziej „just in time”, zarządzanie zapasami i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów stają się strategicznymi wyznacznikami sukcesu lub porażki firmy.

Właśnie w tej sytuacji, posiadanie magazynu o wysokiej sprawności technologicznej, oferującego efektywniejsze zarządzania nie tylko przychodzącymi i wychodzącymi towarami, ale przede wszystkim zapasami, staje się niezbędne, aby stać się konkurencyjnym na obecnym rynku.

Automatyczne magazyny, oddane do dyspozycji klientów przez firmę Cassioli umożliwiają pogodzenie w jednym systemie dokładności i szybkości operacji: dzięki skutecznemu zintegrowaniu układarek, pionowo ustawiane magazyny, pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz szybki i precyzyjny przeładunek; ponadto można nie tylko ograniczyć błędy i ryzyko fizycznego uszkodzenia towaru, ale także znacznie skrócić czas potrzebny do zmagazynowania i przygotowania zamówień.

Firma Cassioli oferuje klientom różnego rodzaju magazyny dwu i wielogłębokościowe, magazyny pojemnikowe miniload na niewielkie towary, magazyny z układnicą palet i europalet, magazyny opon i opon zielonych oraz specjalne magazyny przeznaczone na duże ładunki, takie jak drewniane panele dla sektora meblarskiego.

W porównaniu z klasycznymi magazynami, w których zarówno interwencje człowieka jak i ręczne zarządzanie są fundamentalne, magazyny automatyczne oferują wyższy poziom niezawodności dzięki pełnej identyfikacji produktów i całkowitej kontroli etapu fizycznego i komputerowego przepływu, charakteryzującego logistykę wewnętrzną i zewnętrzną.

Należy podkreślić, że oprogramowania dostarczane przez Cassioli uzupełniają system i pozwalają na zaawansowane zarządzanie magazynem: magazyn automatyczny jest bowiem zintegrowany z pozostałymi funkcjami zakładowymi, takimi jak systemy automatycznej kompletacji, przeprowadzanie inwentaryzacji w czasie rzeczywistym i ciągła kontrola zapasów.

Ponadto, jak już wspomniano, magazyny dwu i wielogłębokościowe, dzięki pracy wykonanej przez systemy satelitarne i układnicę, pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni i objętości, umożliwiając składowanie dużych ilości towarów nawet w pomieszczeniach o stosunkowo ograniczonych wymiarach.

Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę, są niewątpliwie oszczędności w zakresie zasobów, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zasobów ludzkich. Mówiąc o magazynach automatycznych, mamy tak naprawdę na myśli również te wszystkie środowiska pracy, które dzięki maszynom pracującym w trybie automatycznym i często zdalnie nie potrzebują ani oświetlenia, ani ogrzewania w budynkach magazynowych. Ma to miejsce w określonych środowiskach, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym, gdzie korzysta się z magazynów chłodniczych, w których utrzymywana jest stała i niezmienna temperatura. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa produktów, automatyzacja przyjmowania i wydawania towarów oznacza większe bezpieczeństwo dla samych pracowników, pracujących w warunkach ekstremalnych i potencjalnie zagrażających ich zdrowiu.

Co więcej, wyraźnie wzrasta wydajność i precyzja wewnętrznych operacji magazynowych, ponieważ maszyny mogą pracować na długich zmianach, nawet w święta i bez przerw nocnych: w ten sposób eliminowane są tak zwane „martwe czasy”, a operacje magazynowania, przeładunku i przygotowania zamówień są znacznie krótsze.

Można pokusić się o stwierdzenie, że zainwestowanie w magazyn automatyczny wiąże się w wieloma korzyściami, między innymi:

 • Maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni
 • Lepszą organizacją i wydajnością produkcyjną
 • Znacznym zredukowaniem firmowych kosztów operacyjnych
 • Zmniejszeniem personelu i zatrudnieniem go do bardziej wykwalifikowanych czynności
 • Lepszą kontrolą przepływu towarów i efektywniejszym monitorowaniem zapasów
 • Zmniejszeniem błędów
 • Większą elastycznością
 • Inwentaryzacją w czasie rzeczywistym
 • Pracą ciągłą 24/7, nawet w trudnych warunkach (np. chłodnie)

 

 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Cassioli produkuje automatyczne urządzenia pomocnicze dla linii produkcyjnych płyt izolowanych z poliuretanu PUR/PIR, wełny mineralnej MW lub polistyrenu PE.

Panele warstwowe lub izolowane to specjalne panele stosowane do izolacji termicznej i akustycznej. Płyty te, wykonane z dwóch arkuszy blachy z materiałem izolacyjnym wewnątrz, stanowią idealne rozwiązanie do izolacji dachów i ścian.
Od ponad 40 lat Cassioli wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie transportu materiałów i zarządzania procesami produkcyjnymi na rzecz firm produkujących płyty warstwowe z poliuretanu i wełny mineralnej, zarówno dla linii pracy ciągłej, jak i nieciągłej.
Instalacje pomocnicze dla linii produkcyjnych płyt warstwowych dostarczanych przez Cassioli są wysoce zautomatyzowane.


Dzięki naszym specjalnym systemom jesteśmy w stanie zrealizować kompletne układy pomocnicze do skomplikowanych operacji rozładunku i transportu (chłodzenie, obracanie, układanie w stosy, pakowanie w stosy i wkładanie elementów styropianowych). Pojedynczy wycięty panel, wychodzący z podwójnej taśmy, jest odbierany, schładzany, w razie potrzeby obracany, układany w stosy i dostarczany na koniec instalacji w stanie doskonale zapakowanym i gotowym do wysyłki.
Szczególna elastyczność systemów Cassioli pozwala na rozszerzenie całego procesu rozładunku na wszystkie rodzaje paneli, zarówno panele ścienne jak i dachowe, faliste lub dachówkowe, czy też ze specjalnymi profilami z blachy. Zarządzanie poszczególnymi typami paneli jest automatyczne, bez konieczności interwencji operatora: operator musi jedynie prowadzić normalny nadzór nad liniami podczas pracy.

Dzięki naszym systemom możliwe jest również zautomatyzowanie części procesu produkcji płyt z wełny mineralnej. Cassioli przejmuje zarządzanie wełną mineralną poprzez automatyzację operacji pobierania wkładu, przycinania go na wymiar, obracania, wyrównywania i wstawiania wewnątrz arkuszy przed wejściem taśmy podwójnej. Dotyczy to zarówno listew wypełniających płytę, jak i falistych trapezów wypełniających. Jeśli chodzi o systemy zarządzania panelami, również w tym przypadku wszystkie operacje odbywają się automatycznie, bez konieczności interwencji operatora: również w tym przypadku operator musi jedynie podawać stosy wkładów na początku linii, wymieniać urządzenia wieloostrzowe do docinania grubości panelu na wymiar i prowadzić normalny nadzór nad resztą operacji.

Chcesz uzyskać więcej informacji o naszych zautomatyzowanych systemach?
Skontaktuj się z Cassioli w sprawie osobistej konsultacji!

 

W zakładzie w Empoli zainstalowano innowacyjny automatyczny system transportu bliskiego i magazynowania surowców

 

Firma Cassioli zrealizowała nowy magazyn zautomatyzowany dla firmy Sammontana, jednej z najważniejszych włoskich firm spożywczych specjalizujących się w produkcji lodów i mrożonych croissantów. Ta toskańska firma założona w 1946 roku w Empoli, które jest jej siedzibą do dziś, posiada 20% udziału we włoskim rynku przemysłu produkcji lodów i około 40% udziału w rynku mrożonych rogalików.

Firma Sammontana zwróciła się do Cassioli w sprawie budowy zautomatyzowanego magazynu surowców na terenie o kształcie romboidalnym, znajdującym się przy jej siedzibie głównej. Prawdziwym wyzwaniem dla naszej firmy było zaprojektowanie magazynu, który byłby w stanie maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, biorąc pod uwagę utrudnienia spowodowane specyfiką kształtu powierzchni.

Dzięki know-how zdobytemu na przestrzeni lat oraz inwestycjom w badania nad coraz bardziej zaawansowanymi, zrównoważonymi i modułowymi technologiami, firma Cassioli stała się jednym z liderów w branży automatyki przemysłowej dla sektora żywności i napojów, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie magazynowania i transportu produktów i półproduktów przemysłu spożywczego, które są doskonale dostosowane do każdego rodzaju środowiska.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb firmy Sammontana, firma Cassioli zaprojektowała system składowania składający się z 4 układnic o podwójnej głębokości oraz specjalnej układnicy ICRANE z satelitą ISAT, co pozwoliło maksymalnie wykorzystać przestrzeń użytkową dzięki składowaniu palet na wielu głębokościach.

sammontana-automated-warehouse-cassioli

Oprócz magazynu zautomatyzowanego Cassioli opracowała również wydajny system transportu bliskiego składający się z automatycznych przenośników, wózków RGV i specjalnych podnośników, które umożliwiają przemieszczanie palet na różnych poziomach magazynu. Pojazdy RGV, które poruszają się w obiegu zamkniętym, pełnią podwójną funkcję: z jednej strony wykonują załadunek magazynu na wejściu, z drugiej zaś pobierają paletę z magazynu na wyjściu.

Nie tylko systemy automatyki i składowania. Firma Cassioli dostarczyła również innowacyjny system przeciwpożarowy ze zbiornikiem i rezerwą wody, która go zasila: mowa tu o instalacji zraszaczy z wewnętrzną i zewnętrzną siecią hydrantową, pompownią i systemami wykrywania dymu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Partnerstwo z Cassioli pozwoliło firmie Sammontana zwiększyć pojemność magazynową o 100% dzięki pełnemu wykorzystaniu nowo dostępnej powierzchni, a także przyspieszyć proces produkcyjny i znacznie zmniejszyć ryzyko wypadków eksploatacyjnych dzięki zastosowaniu maszyn zarządzanych przez zautomatyzowane systemy, które działają na zasadzie pełnej autonomii. Należy również podkreślić, że wszystkie zainstalowane systemy w pełni spełniają podstawowe kryteria „Przemysłu 4.0” (sterowanie za pośrednictwem PLC; połączenie z zakładowymi systemami informatycznymi; integracja z zakładowym systemem logistycznym; prosty i intuicyjny interfejs człowiek-maszyna; zgodność z najnowszymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, konserwacji, serwisu i zdalnego sterowania).

 

Nowoczesna i innowacyjna przestrzeń pod względem wyposażenia i zarządzania

Cassioli, firma dbająca o ochronę środowiska i dobro pracowników, przygotowuje się do otwarcia nowej stołówki firmowej w najnowszym zakładzie produkcyjnym, wybudowanym i ukończonym w niecały rok pomimo przerwy w pracach ze względu Covid-19.

Nowa stołówka będzie całkowicie zreformowanym środowiskiem zarówno z punktu widzenia wyposażenia, jak i filozofii firmy, coraz bardziej zorientowanej na redukcję odpadów, a w szczególności na ograniczenie wykorzystania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Zaangażowanie firmy Cassioli w ochronę środowiska naturalnego ujawniło się już kilka lat temu w postaci selektywnej zbiórki papieru, plastiku i tektury zarówno w biurach, jak i w działach produkcji; z drugiej strony, w ostatnich miesiącach plastik został stopniowo wyeliminowany z automatów do kawy i gorących napojów, i zastąpiony przez papierowe kubki i biodegradowalne patyczki.

Koniec z plastikowymi kubkami do kawy i nie tylko.

Największą zmianą w nowej stołówce będzie całkowita eliminacja jednorazowej zastawy stołowej z tworzywa sztucznego, którą zastąpią talerze ceramiczne i stalowe sztućce. Plastikowe butelki zostaną natomiast zastąpione butelkami ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku, podarowanymi przez firmę każdemu pracownikowi. Butelki na wodę pozwolą na pobieranie wody z dystrybutorów znajdujących się w różnych częściach firmy i drastycznie zmniejszą ilość odpadów.

Reorganizacja pomieszczeń łączy wystrój, ekologię i komfort, skupiając się na zapewnieniu pracownikom przerwy na lunch w przyjemnym, pięknym i nowoczesnym otoczeniu.

Dzięki nowej stołówce zmieni się także sposób rezerwacji posiłków, który dzięki specjalnemu oprogramowaniu zaprojektowanemu wewnętrznie przez naszych programistów zostanie całkowicie zdigitalizowany: dostęp i wyjście z pomieszczenia odbywać się będzie przy użyciu identyfikatora pracownika.

Przestrzeń stołówki, całkowicie nowa i ulepszona zarówno z estetycznego, jak i funkcjonalnego punktu widzenia, została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zdrowotnymi dotyczącymi zapobiegania zarażeniu Covid-19: siedzenia w stołówkach będą oddalone od siebie o ponad metr, zostaną zainstalowane przegrody z pleksiglasu w celu oddzielenia jednego stanowiska od drugiego; wielką innowacją będą stoły z blatem wykonanym z Krion, nowoczesnego materiału, który można łatwo odkazić jednorazowymi chusteczkami higienicznymi po spożyciu posiłku.

Zmiany w stołówce zostaną wydłużone, aby uniknąć przepełnienia i ułatwić zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami.

W celu promowania oszczędności energii i zwiększenia udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na dachu nowej hali przemysłowej zainstalowano panele fotowoltaiczne z systemem najnowszej generacji, który ma za zadanie wytwarzać czystą energię o niskim wpływie na środowisko.

„Nasza firma z wielkim entuzjazmem zainwestowała w projekt nowej stołówki, odnowioną przestrzeń dla pracowników, ale także początek projektu zrównoważonego rozwoju, który ma na celu ograniczenie ilości tworzyw sztucznych, co jest obecnie ogromnym problemem dla globalnego ekosystemu” – oświadczył dyrektor generalny Carlo Cassioli. „Jest to mały gest, który, mamy nadzieję, będzie również przykładem szerzenia kultury szacunku dla otaczającego nas środowiska, zasobu cennego dla nas wszystkich i dla przyszłych pokoleń.”

Cassioli po raz kolejny potwierdziło wysokie standardy oferowane swoim pracownikom w zakresie jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności, oferując najnowocześniejsze pomieszczenie, obsługiwane przez cyfrowy system rezerwacji, który gwarantuje elastyczność i optymalizację czasu.

Decyzja o wyeliminowaniu zastawy stołowej i pojemników z tworzyw sztucznych była ważną inicjatywą, spoglądającą w przyszłość, a tym samym wyprzedzającą europejską dyrektywę, która przewiduje zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2021 roku.

Nowe urządzenie rentgenowskie Smiths Detection zapewni większe bezpieczeństwo i usprawnienie procedur odprawy

Firma Cassioli zakończyła niedawno instalację nowej linii Fast2Check ATRS do odprawy pasażerów na międzynarodowym lotnisku Rzym Fiumicino.

To duży krok naprzód dla naszej firmy i dla procedur kontrolnych, dzięki integracji z innowacyjną maszyną rentgenowską produkowaną przez Smiths Detection. Wyjątkową cechą tego zaawansowanego systemu jest trójwymiarowa technologia skanowania urządzenia rentgenowskiego, certyfikowana zgodnie z przepisami „C3”, która w porównaniu z tradycyjnymi systemami pozwoli pasażerom na przejście zwykłych procedur kontrolnych bez konieczności wyjmowania niczego z bagażu podręcznego.

Jest to wspaniała innowacja dla firmy Cassioli, która uzupełnia pierwszą instalację tego nowego systemu na lotnisku w Rzymie, oraz pierwsza maszyna rentgenowska klasy 3 zintegrowana z Fast2Check.

Przyjrzyjmy się bliżej specyfice tej nowej maszyny.

Podczas procedur kontrolnych personel lotniska zazwyczaj zachęca pasażerów do wyjmowania z toreb i walizek przedmiotów takich jak telefony komórkowe, tablety, komputery, płyny i wszystkiego, co uważa za „nieodpowiednie” do automatycznej identyfikacji i kontroli za pomocą tradycyjnych urządzeń rentgenowskich.

Nowa maszyna Smiths Detection, dzięki technologii tomograficznej, jest w stanie kontrolować tego typu obiekty nawet w bagażu podręcznym. Rezultatem jest znaczne usprawnienie procedur kontrolnych dzięki przyspieszeniu procedur dla pasażerów ze względu na znaczną oszczędność czasu, którą można osiągnąć poprzez wyeliminowanie wyjmowania przedmiotów przed kontrolą i ponowne umieszczanie ich w torbach przy wyjściu po zakończeniu kontroli.

Wszystko to przy znacznym wzroście bezpieczeństwa, dzięki skuteczniejszej zdolności wykrywania zagrożeń przez nowoczesne urządzenia.

 

 

W ramach strategii ekspansji międzynarodowej Cassioli zawarło umowę o preferencyjnej dystrybucji swoich systemów intralogistycznych na rynek południowoamerykański z meksykańską firmą IK Consulting

IK Consulting jest firmą, która oferuje efektywne usługi doradcze, projektowe, produkcyjne i integracyjne zarówno dla tradycyjnych, jak i zautomatyzowanych systemów magazynowych i asortymentowych. Poprzez dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań w zakresie transportu wewnętrznego IK Consulting pomaga zwiększyć wydajność i konkurencyjność meksykańskich firm i nie tylko.

Z punktu widzenia Cassioli obszar meksykański jest strategiczny w ramach planu wzrostu i ekspansji handlowej w kierunku nowych obszarów zainteresowania.

Umowa z IK Consulting, jednym z głównych graczy w sektorze automatyki przemysłowej, jest więc umową korzystną dla obu stron, która pozwoli nam oferować naszym klientom najnowocześniejsze i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania technologiczne, a także staranny i szczegółowy serwis konserwacyjny i posprzedażowy.

Wśród głównych sektorów, w których działamy, najbardziej strategiczne dla współpracy Cassioli i IK Consulting są następujące branże:

 • Żywność i napoje
 • Higiena i uroda
 • Motoryzacja
 • Urządzenia gospodarstwa domowego
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Handel elektroniczny

Kontynuacja ekspansji Cassioli na nowe rynki poza granicami Włoch

Dzięki 3 różnym zakładom produkcyjnym, biurom sprzedaży na 4 różnych kontynentach i partnerom biznesowym na całym świecie, Cassioli jest teraz szybko rozwijającą się organizacją dzięki ciągłym innowacjom i zyskownym partnerstwom z ważnymi firmami z branży automatyki przemysłowej.

W celu rozszerzenia i wzmocnienia swojej siły handlowej Cassioli zawarło umowę z Egatec, ważną firmą zagraniczną, która będzie nadzorować dla nas rynek skandynawski.

Egatec, z siedzibą w Danii, jest firmą specjalizującą się w automatyce przemysłowej, na co dzień opracowującą zyskowne i najnowocześniejsze rozwiązania, dzięki którym procesy produkcyjne klientów są naprawdę konkurencyjne. Egatec, jako oficjalny partner Cassioli, będzie reprezentować naszą firmę nie tylko w Danii, ale także w Norwegii, Szwecji, Islandii, Finlandii, Estonii, na Łotwie i Litwie, z umowami na wyłączność na niektóre z naszych zautomatyzowanych systemów, takich jak systemy kompletacji, zautomatyzowane magazyny, linie montażowe oraz rozwiązania transportowe.

Porozumienie z firmą Egatec stanowi kolejny krok naprzód dla firmy Cassioli, która codziennie inwestuje w innowacje i dąży do coraz większego zaznaczania swojej obecności w Europie i poza nią.

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529